12 april 2021: Inspiratiewebinar Platform Personenschade

Op 8 oktober 2020 vond het eerste webinar van het Platform Personenschade plaats. Tijdens dit webinar werd ingegaan op het verschijnen van het rapport van de Universiteit Utrecht en welke conclusies hieruit gehaald konden worden. In een vervolgwebinar op maandag 12 april 2021 om 15.00 uur, wordt dieper ingegaan op de geconstateerde problemen. Ook wordt gekeken of we iets van het buitenland kunnen leren.

Sprekers zijn: Michael Faure, Hilke Grootelaar en Geertruid van Wassenaer. Michael Faure heeft onlangs een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar normering in letselschadezaken in het buitenland. Hij gaat in op de vraag ‘Wat kunnen we hiervan leren en welke elementen zouden een oplossing kunnen zijn voor de problematiek in Nederland?’ Hilke Grootelaar is gepromoveerd op het onderwerp procedurele rechtvaardigheid. Tijdens het webinar geeft  hij antwoord op de vraag ‘Wat moeten rechters doen om er voor te zorgen dat een proces als eerlijk wordt ervaren door de betrokken rechtzoekende en wat betekent dit voor de letselschadepraktijk?’Als laatste spreker zal Geertruid van Wassenaer, advocaat en mediator, een inleiding houden over mediation. ‘Welke meerwaarde heeft mediation bij de afwikkeling van schades? En wat kunnen we vanuit mediations leren om geschillen juist te voorkomen? ‘

Programma
Aanvang:     15.00 uur
15.00 uur Welkom door Arjen van Iwaarden, programmamanager Platform Personenschade
15.05 uur Presentatie Michael Faure over zijn onderzoek naar het afhandelen van langlopende letselschadezaken in het buitenland
15.30 uur Presentatie Hilke Grootelaar over procedurele rechtvaardigheid
15.55 uur Presentatie Geertruid van Wassenaer over mediation 
16.20 uur Korte samenvatting en afsluiting door Arjen van Iwaarden
16.30 uur Afsluiting

Dit webinar staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor letselschadebehandelaars, schaderegelaars en managers, juristen bij (rechtsbijstand)verzekeraars, belangenbehartigers werkzaam bij letselschadebureaus en advocaten. Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW)

Aanmelden:

Aanmelden kan t/m vrijdag 9 april a.s., 12.00 uur Voor meer info en aanmelden klik hier. https://www.verzekeraars.nl/academy/activiteitenoverzicht/inspiratiewebinar-platform-personenschade