10.000 Groningers moeten langer wachten op uitkering smartengeld voor aardbevingsschade

Meer dan tienduizend Groningers in het aardbevingsgebied moeten langer wachten op duidelijkheid over hun smartengeldschadevergoeding. Het was de bedoeling dat ze eind november zouden horen of ze (extra) geld zouden krijgen. Dat wordt een aantal maanden later, uiterlijk eind maart volgend jaar. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft meer tijd nodig om uit te zoeken of deze groep gedupeerden recht heeft op een (aanvullende) vergoeding, meldt RTV Noord.

Dit najaar is het IMG gestart met het uitkeren van aanvullende vergoedingen vanwege de verruiming van de regeling voor immateriële schade. Een groot deel van de Groningers die recht hebben op een (aanvullende) vergoeding, hebben daarover inmiddels bericht ontvangen. In december zullen ook de eerste vergoedingen voor kinderen en jongeren worden uitgekeerd.

Verruimingsmaatregelen voor immateriële schade

Eerder dit jaar maakte IMG bekend haar regeling voor immateriële schade te gaan verruimen. Deze verruiming geldt in de eerste plaats voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw of versterkingsmaatregelen vanwege onveiligheid van hun woning. Deze mensen hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5.000 euro. Daarnaast trekt IMG de vergoedingen binnen huishoudens gelijk. 

De aanpassingen worden met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat betekent dat IMG bekijken of de ruim 70.000 Groningers die in het verleden al een besluit over immateriële schade hebben gekregen, alsnog recht hebben op een (aanvullende) vergoeding. “Ons streven was om iedereen die recht heeft op een (aanvullende) vergoeding hierover uiterlijk eind november te hebben geïnformeerd. Dit is niet voor iedereen gelukt. Op dit moment hebben we ruim 85% van de ruim 70.000 dossiers opnieuw bekeken. Naar aanleiding daarvan is aan ruim 17.000 aanvragers voor in totaal 39 miljoen euro aan (aanvullende) vergoeding uitgekeerd. Voor de overige circa 15% van de dossiers hebben we tot uiterlijk eind maart 2024 de tijd nodig om te bekijken wie er recht heeft op een (aanvullende) vergoeding. Iedereen die tot deze laatste groep behoort, krijgt daarover uiterlijk half december een brief van ons”, schrijft IMG op haar website

Binnenkort meer duidelijkheid voor nieuwe aanvragers

Sinds afgelopen zomer is het voor nieuwe aanvragers tijdelijk niet mogelijk om een aanvraag voor immateriële schade in te dienen. De reden daarvoor is dat IMG  zo de verruimingsmaatregelen sneller kan doorvoeren. ‘Omdat het volledig doorvoeren van de verruimingsmaatregelen meer tijd kost, zal het ook nog iets langer duren voordat het weer mogelijk is voor nieuwe aanvragers om een aanvraag in te dienen. In december geven we daarover meer duidelijkheid. Immateriële schaderegeling voor kinderen en jongerenOp 23 oktober zijn we ook gestart met de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Inmiddels zijn er al circa 10.000 aanvragen binnengekomen. In december worden de eerste vergoedingen uitgekeerd.’