World Shipping Council Containers Lost at Sea Rapport 2022 Update gepubliceerd: aantal overboord geslagen containers wereldwijd verviervoudigd


Er was een verviervoudiging van het aantal overboord geslagen containers in de periode 2020 – 2021 in vergelijking met de twee jaar daarvoor.Volgens cijfers van de World Shipping Council (WSC) zijn in de periode 2020 – 2021 3.133 containers overboord geslagen, tegenover 779 in de vorige periode, een stijging van 400%.

In 2021 beheerden het onshore personeel en de bemanningen van internationale lijnvaartmaatschappijen 6300 schepen en leverden ze wereldwijd met succes vitale voorraden af ter waarde van $ 7 biljoen, in ongeveer 241 miljoen containers. Het World Shipping Council (WSC) Containers Lost at Sea Report over 2020-2021 laat zien dat overboord verloren containers minder dan een duizendste van 1% (0,001%) vertegenwoordigen. De afgelopen twee jaar is echter een zorgwekkende breuk in de neerwaartse trend voor schades te zien, waarbij het gemiddelde aantal op zee verloren containers per jaar sinds de start van het onderzoek met 18% is gestegen tot 1.629.

  •  

Vanuit het perspectief van de lijndienstndustrie is elke container overboord er één te veel, en elke dag werken vervoerders samen met de andere partijen in de supply chain om de veiligheid te verbeteren. Maar zelfs met de juiste verpakking van de lading in de container, het juiste gewicht van de container en de juiste stuwage en zekering aan boord van het schip, kunnen verschillende factoren, variërend van zwaar weer en ruwe zee tot meer catastrofale en zeldzame gebeurtenissen, zoals het aan de grond lopen van schepen, structurele storingen en aanvaringen, het gevolg zijn, de oorzaak zijn dat containers op zee verloren gaan. De winter van 2020-21 kende een ongewoon hoog aantal weergerelateerde incidenten en de gemiddelde schades voor de tweejarige periode 2020-2021 waren 3.113 vergeleken met 779 in de voorgaande periode.

Actie ondernemen om de veiligheid te verbeteren

Als gevolg van deze gebeurtenissen hebben maritieme actoren in de hele toeleveringsketen het MARIN Top Tier-project geïnitieerd om de veiligheid van containers te verbeteren, met WSC en aangesloten leden als oprichtende partners. Dit project zal drie jaar duren en zal gebruik maken van wetenschappelijke analyses, studies en desktop, evenals real-life metingen en gegevensverzameling om specifieke, bruikbare aanbevelingen te ontwikkelen en te publiceren om het risico te verminderen dat containers overboord raken.

.

De eerste resultaten van de studie laten zien dat parametric rolling in zeeën ( het fenomeen  waarbij een schip een grote onstabiele rolbeweging van de ene naar de andere kant ervaart in kop- of achterste deel van het schip) vooral gevaarlijk is voor containerschepen, een fenomeen dat niet goed bekend is en zich onverwacht kan ontwikkelen met ernstige gevolgen. Om verdere incidenten te helpen voorkomen, is een Bericht aan Zeevarenden ontwikkeld, waarin wordt beschreven hoe de bemanning en het operationele personeel van containerschepen kunnen plannen, herkennen en handelen om parametrisch rollen in volgende zeeën te voorkomen. Er zullen nog veel meer onderwerpen, tests en metingen worden uitgevoerd door het project, dat regelmatig zal blijven rapporteren over de voortgang en inzichten zal delen via de IMO en andere fora.

“Containerschepen zijn ontworpen om containers veilig te vervoeren en vervoerders werken met strakke veiligheidsprocedures, maar als we zien dat aantallen de verkeerde kant op gaan, moeten we er alles aan doen om erachter te komen waarom en de veiligheid verder te vergroten. Het doel van de lijnvaartindustrie blijft om het verlies van containers zo dicht mogelijk bij nul te houden. We zullen doorgaan met het onderzoeken en implementeren van maatregelen om dat mogelijk te maken en verwelkomen de voortdurende samenwerking van regeringen en andere belanghebbenden om dit doel te bereiken”, zegt John Butler, President & CEO van WSC.

Naast het MARIN TopTier-project hebben WSC en aangesloten bedrijven actief bijgedragen aan en ondersteund bij herziening van de IMO-richtlijnen voor de inspectieprogramma’s voor vrachtvervoereenheden. WSC ondersteunt ook de totstandkoming van een verplicht rapportagekader voor alle op zee verloren containers – een onderwerp dat in september op de agenda van de IMO zal staan ​​(CCC 8).

Jaarlijkse updates voor verbeterde gegevens

Correcte data spelen een belangrijke rol in het werk om de veiligheid van containers te vergroten. Het rapport Containers Lost at Sea werd tot nu toe elke drie jaar geactualiseerd. Het ongebruikelijk hoge aantal incidenten in de winter van 2020-21 baarde echter grote zorgen, daarom heeft WSC besloten de frequentie van het Containers Lost at Sea-rapport te verhogen. Deze update heeft dus betrekking op 2020-2021 en zal in de toekomst jaarlijks een ledenonderzoek houden.

Sinds de oprichting heeft WSC gewerkt aan het verhogen van de veiligheid bij de behandeling en het transport van containers. Een sterke focus lag op het verminderen van het aantal incidenten met containers die op zee verloren zijn gegaan om gerelateerde verwondingen en schade aan zeevarenden, mogelijke vervuiling en problemen met de navigatieveiligheid te beperken. In de loop der jaren zijn er veel verbeteringen doorgevoerd, waaronder verbeteringen aan de conventie voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), het opstellen en communiceren van de praktijkcode voor het verpakken van vrachttransporteenheden (CTU-code) en ISO-normen voor het vastsjorren van containers en hoekgietstukken . Dit werk gaat door.