Voertuigdiefstallen blijven toenemen: in juli met 1,9%

Het aantal diefstallen in ons land blijft toenemen. Werden vorig jaar bijna elke maand minder  voertuigen gestolen dan in het jaar daarvan, dit jaar vertoont het omgekeerde beeld. Op de maand mei na (min 3,4%) viel dit jaar elke maand het aantal voertuigdiefstallen hoger uit dan in 2018. In juli werden 2.057 diefstallen geregisteerd door het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) ; 1,9% meer dan de 2.018 vorig jaar juli erden er vorige maand 2.098 motorvoertuigen gestolen, 48 (2,2%) minder dan de 2.146 in mei 2.018. In vijf voertuigcategorieën was er een sprake van  een diefstaltoename, in vier van een daling en in drie categorieën bleef het aantal diefstallen gelijk aan vorig jaar april.

De grootste toename in aantallen deed zich voor bij brom- en snorfietsen (met 3,6% van 1.103 naar 1.143; procentueel de grootste stijging gebeurede bij zware bedrijfsvoertuigen: van twee naar negen, een toename met 350%. Ook werden er meer lichte bedrijfsvoeruigen (116/107, +8,4%) en opleggers (7/5, + 40%) gestolen. Het aantal diefstallen van personenauto’s daalde licht: met 2,8% van 597 naar 580. Er werden 143 jonge modellen (t/m3 jaar ) gestolen  (154, min 7,1%) en 437 oudere modellen (443, min 1,4%). Ook stalen criminelen iets minder motoren: 158/160, min 1,25%. Daarnaast werden netzoveel aanganers (37), caravans (7) en bussen (0) gestolen dan in juli 2018.

 Januari-juli

Uit de LIV-cijfers blijkt verder dat in de eerste zeven maanden van dit jaar  het aantal gestolen motorvoertuigen in ons land met 4,76% is gestegen: van 13.168 naar 13.785.  9.683. De grootste stijging in aantallen deed zich voor bij bromfietsen: met 11% van 6.828 naar 7.579. Procentueel de grootste stijging was te zien  bij zware bedrijfsvoertuigen: met maar liefst 76,5% van 17 naar 30.  Daarnaast werden in deze periode meer opleggers (49/46, + 6,5%) en jonge personenauto’s (975/896, + 8,8%)  gestolen.

Daar staat tegenover dat er bij de oudere modellen  sprake was van een daling van het aantal voertuigdiefstallen: met 4,1% van 3.333 naar 3.195. Hierdoor liep het totaal aantal gestolen personenauto’s licht terug: met 1,4% van 4.229 naar 4.170.  Van een diefstalafname is ook sprake bij motoren (889/892, min 0,3%), lichte bedrijfsvoertuigen (768/837, min 8,2%), aanhangers (262/278, min 5,8%) en caravans (38/39, min 2.6%). Tussen begin januari en eind juli werd dit jaar tot dusver geen enkele bus gestolen; vorig jaar waren dat er in dezelfde periode twee.

Een derde teruggevonden

Van alle 13.785 motorvoertuigen die in de eerste zeven maanden van dit jaar werden teruggevonden, kwamen er 4.693 bij de rechtmatige eigenaar terug, een terugvindpercentage van 34,0%. Zware bedrijfsvoertigen (50%), lichte bedrijfsvoertuigen (42,6%)n en opleggers (40,8%) werden het vaakst teruggevonden. Daarna volgen personenauto’s van vier jaar en ouder (39,7%), de jongere modellen (36,0%) en bromfietsen (32,7%). Caravans verdwijen het vaakst voorgoed: slechts twee van de 38 gestolen caravans (5,3%) werden teruggevonden. Bij aanhangers ie het terugvindpercentage 13,7% en bij motoren 22,3%.