VJPP lezing 12 mei a.s. ‘Klachten en beperkingen’ met Kathelijne Rammeloo en Mo Hopman als gastsprekers

 De Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP) organiseert op 12 mei a.s voor het eerste sinds lange tijd weer een fysieke lezingbijeenkomst. Deze heeft als thema ‘Klachten en beperkingen’, kent Kathelije Rammeloo en mo Hopman als gastsprekers en vindt plaats bij Scheltema in Leiden. zonder restricties!**

Ditmaal wordt het eerste deel van de lezing verzorgd door Kathelijne Rammeloo. Zij is sinds ruim 20 jaar verzekeringsarts. Na een lange loopbaan bij het UWV is zij nu als onafhankelijk deskundige verbonden aan expertisebureau Wpex. Daarnaast geeft zij onderwijs aan de opleidingen voor verzekerings- en bedrijfsartsen, en arbeidsdeskundigen, onder meer over de correcte interpretatie en toepassing van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) in re-integratie en claimbeoordeling.

 Over de inhoud van haar lezing schrijft VJPP: “Voor het vaststellen van de personenschade na letsel is een helder advies over de medische belastbaarheid nodig. Daarbij is behoefte aan concrete informatie over de beperkingen en restmogelijkheden, vertaald naar FML-(conforme) termen, die uniform begrepen en toegepast kunnen worden. Kathelijne verschaft inzicht in de FML-systematiek, betekenis en reikwijdte van beperkingen. Zij bespreekt met jullie hoe de beperkingen worden vastgesteld (ook bij psychische- en cognitieve klachten), hoe een duurbeperking wordt vastgesteld en hoe met de prognose rekening kan worden gehouden.”

Arbeidsdeskundige

Het tweede deel van de lezing wordt verzorgd door Mo Hopman, werkzaam als registerarbeidsdeskundige bij zijn eigen Arbeidsdeskundig Bureau ‘Mo Hopman’. Daarnaast is hij als vakdocent betrokken bij het opleiden van arbeidsdeskundigen, claimbeoordelaars en acceptanten, en verzorgt hij incompanytrainingen bij onder meer verzekeraars en letselschadeadvocaten. Naast zijn arbeidsdeskundig bestaan, is hij werkzaam als tekstdichter / componist, vooral voor theater en muzikaal cabaret. In zijn lezing bespreekt Mo zaken uit de dagelijkse praktijk als registerarbeidsdeskundige, waarbij hij de anekdote niet schuwt. Daarnaast zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

· Heeft de arbeidsdeskundige een FML nodig en zo ja, in welke omstandigheden?

· Hoe kijkt de arbeidsdeskundige naar de inhoud van een FML?

· Wat doet de arbeidsdeskundige met andere ‘lijstjes’ dan de FML waarop beperkingen worden aangegeven?

· Wat doet de arbeidsdeskundige als de klachtenbeleving van het slachtoffer (erg) verschilt van de inhoud van de FML?

· Wat is de waarde van overleg tussen de verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige in het geval er een FML beschikbaar is?

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur – 16.00 uur Inloop lezing

16.00 uur – 16.45 uur Introductie en eerste deel lezing (Kathelijne Rammeloo)

16.45 uur – 17.15 uur Pauze

17.15 uur – 18.00 uur Tweede deel lezing (Mo Hopman)

18.00 uur – 20.00 uur Borrel

Aanmelding voor de bijeenkomst is alleen mogelijk wanneer je lid bent van VJPP. Nog geen lid? Klik hier om je aan te melden voor de VJPP.