Van Traa Advocaten benoemt nieuwe partners


Van Traa Advocaten benoemt per 1 januari 2023 Silvia Gawronski als Equity Partner en Nol van Hal als Associate Partner. Hun benoemingen sluiten aan bij de ambitie van Van Traa om de volgende generatie advocaten door te laten groeien en bij te laten dragen aan de dienstverlening aan nationale en internationale cliënten in veelal complexe zaken. “Met hun kennis en enthousiasme zijn zij een waardevolle aanvulling en investeren wij in de kwaliteit en toekomst van ons kantoor”, aldus managing partner Vincent Pool.

Silvia is sinds 2011 advocaat en maakt deel uit van het team International Trade & Commodities. Zij heeft ruime ervaring in procederen over beslissingen en handelingen van verschillende overheden (NVWA, DCMR, IL&T, SZW, Skal). Silvia adviseert over onderwerpen als Quality, Health, Safety & Environment / (Q)HSE, variërend van voedsel- en productveiligheid, tot (opslag en transport van) afval, gevaarlijke stoffen en chemicaliën. Haar bijzondere interesse gaat uit naar toezicht en handhaving in het algemeen en (bestuurlijke) sanctionering in het bijzonder.

Nol is gespecialiseerd in het maritieme recht in brede zin. Hij adviseert en procedeert met name in zaken waarin het ‘schip’ een rol speelt, zoals aanvaringen, hulpverlening, beperking van aansprakelijkheid, scheepsbouw, scheepsbeslagen, maritieme verzekeringen en ‘natte’ aannemerij. Nol werkt sinds 2017 bij Van Traa. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan binnen de maritieme industrie, onder meer als schadebehandelaar bij een verzekeringsmakelaar en als bedrijfsjurist op de offshore-afdeling van een grote maritieme aannemer. 

Van Traa Advocaten is gespecialiseerd in internationaal handelsrecht, transportrecht en verzekeringsrecht. Van Traa werkt in opdracht van onder meer nationale en internationale bedrijven en verzekeraars die actief zijn in de handel, industrie en logistiek.