Vakbond CNV stelt Nederlandse staat aansprakelijk voor long covid onder zorgpersoneel

De Nederlandse staat moet zorgmedewerkers met long covid compenseren. Dat vindt vakbond CNV die de staat aansprakelijk stelt. Komt de compensatie er niet, dan stapt de vakbond naar de rechter, zo is afgelopen vrijdag naar voren gekomen in een TV-uitzending van EenVandaag.

Bij het uitbreken van de coronacrisis in 2020 gold voor iedereen het advies om thuis te blijven. Zorgmedewerkers bleven wel aan het werk. Vakbond CNV verwijt de overheid deze mensen niet goed beschermd te hebben en bereidt een rechtszaak voor.

Tegemoetkoming is juridische verplichting

In de brief aan het ministerie, die EenVandaag heeft ingezien, staat te lezen: “CNV meent dat het op zeer korte termijn bieden van een serieuze financiële tegemoetkoming aan deze mensen niet enkel een morele, maar ook een juridische verplichting van de staat is.”

“Naar overtuiging van CNV heeft de staat, zeker in de eerste golf, niet voldaan aan de zorgplicht die op de staat rust om passende maatregelen te nemen om het leven te beschermen van de mensen die onder zijn rechtsmacht vallen en bij zijn handelen niet het voorzorgsbeginsel in acht genomen. De staat is hierdoor (mede) verantwoordelijk, en aansprakelijk, voor de schade die de zorgmedewerkers die kampen met long covid hebben geleden en nog steeds lijden.”

Inkomensverlies is onaanvaardbaar

De bond schrijft in de brief dat de overheid keuzes heeft gemaakt die kans op besmetting hebben vergroot. Zoals het sturen van persoonlijke beschermingsmiddelen naar China begin februari 2020, terwijl toen al werd gewaarschuwd door het RIVM dat er een tekort zou kunnen ontstaan in eigen land. En terwijl Nederland in lockdown ging, werden zorgmedewerkers geacht door te werken.

“Een grote groep zorgverleners heeft in de voorste linie gestaan tijdens de coronacrisis, zonder de juiste beschermingsmiddelen en dus met groot risico op een besmetting”, zegt voorzitter Gaby Perin-Gopie van CNV Zorg & Welzijn. “Een aanzienlijk deel van deze zorgverleners heeft nu te maken met de gevolgen van long covid. Dat deze groep nu te maken krijgt met groot inkomensverlies en wordt afgeserveerd richting de WIA is onaanvaardbaar.”

Problemen bij bijna 7000 zorgmedewerkers

Tot nu toe hebben zich bij de vakbonden bijna 7000 mensen gemeld met long covid problemen. CNV roept andere zorgmedewerkers die hier ook mee te maken hebben op zich te melden bij de Stichting Inkomensverlies Corona. Ook niet-leden kunnen zich melden. Deze stichting wil voor hun belangen opkomen.

Zorgmedewerkers gaan er tienduizenden euro’s en in sommige gevallen structureel 30 procent in inkomen op achteruit als ze ziek worden. CNV hoopt met de sommatiebrief aan het ministerie dat er in een gesprek overeenstemming komt over een compensatie van de inkomstenterugval en behandelingskosten voor zorgmedewerkers. Lukt dit niet, dan is deze brief de eerste stap naar de rechter.

Ministerie bestudeert brief

Het ministerie van VWS zegt in een reactie de brief van het CNV grondig te bestuderen. Verder zegt het ministerie: “Een aantal zorgmedewerkers heeft 2 jaar gelden een covidbesmetting opgelopen. Sommigen van hen hebben daar na 2 jaar nog steeds klachten van. Dat is heel naar. Het kabinet wil dat langdurig zieke zorgmedewerkers langer in dienst kunnen blijven om te werken aan herstel en reïntegratie om hen zo te behouden voor het werk in de zorg.”

Op compensatie voor zorgmedewerkers gaat het ministerie niet in: “Het kabinet heeft besloten om zorgwerkgevers tijdelijk te ondersteunen. Met een subsidieregeling kunnen zij hun langdurig zieke zorgmedewerkers minimaal 6 maanden langer in dienst houden. Het loket van de subsidieregeling opent in juni en zal ook met terugwerkende kracht subsidie kunnen verstrekken aan zorgwerkgevers die de afgelopen maanden al de loondoorbetaling van hun medewerker hebben verlengd.”

)