VACO meldt omzetverlies van 21% voor banden- en wielenbranche


Het geschatte omzetverlies van de bedrijven in de banden- en wielenbranche, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt 21%. Het percentage bedrijven dat nog geen beeld heeft van hun omzetverlies blijft dalen: naar 26%, meldt brancheorganisatie VACO op basis van haar meest recente VACO Coronamonitor. 
 
“Het vertrouwen van VACO-leden dat hun bedrijf de coronacrisis overleeft laat een sterke daling zien. In de nieuwe Coronamonitor spreekt 80% van de respondenten (veel) vertrouwen uit, een daling van 9 procentpunten ten opzichte van de vorige Coronamonitor en het laagste percentage sinds de eerste VACO Coronamonitor van eind maart (destijds 76%). De afname van het vertrouwen hangt zo goed als zeker samen met de grote toename van het aantal corona-besmettingen van de afgelopen weken, resulterend in strengere maatregelen opgelegd door het kabinet en de verwachte gevolgen daarvan voor de economie”, aldus de brancheorganisatie.

 De twijfel onder ondernemers neemt toe. Dat blijkt ook uit het antwoord op de vraag ‘Bieden de huidige financiële maatregelen u voldoende steun?’ Twee op de drie respondenten (66%) zegt het niet te weten (+ 7 procentpunten), 28% antwoordt met ‘ja’ en dat komt overeen met een daling van 6 procentpunten.NOW 1.0 is de meest gebruikte financiële regeling (20% van de respondenten), gevolgd door NOW 2.0 (13%). De aanvraagperiode voor NOW 3.0 start op 16 november. 

Bandenwisselweken aarzelend van start
De impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren, blijft toenemen na de flinke impact-groei in de vorige Coronamonitor. De nummer 1 in de top 5: ‘minder werk in de werkplaats’ steeg met 5 procentpunten naar 56%. VACO-bandenspecialisten gaven aan dat de seizoens-bandenwissels (van zomerbanden naar winterbanden) aarzelend van start gaan. De oorzaak is waarschijnlijk het grote percentage (zakelijke) automobilisten dat thuiswerkt, een percentage dat de afgelopen weken nog verder is opgelopen.

VACO deed de afgelopen maanden een oproep aan alle zakelijke en particuliere klanten van VACO-bandenspecialisten om tijdig een afspraak te maken voor een professionele bandenwissel. Het aantal afspraken blijft achter vanwege het grootschalige thuiswerken en het vooralsnog uitblijven van lage temperaturen. Deze automobilisten nemen daarmee het risico op wachttijden als de weersomstandigheden onverhoopt omslaan.

Beleveringsproblemen
Met stip terug in de impact-top 5 op de bedrijfsvoering is ‘Beleveringsproblemen door (toe)leveranciers’ (19%). De laatste keer dat dit percentage zo hoog was, was in mei (VACO Coronamonitor 4). In het begin van de coronacrisis lagen veel productielocaties van bandenfabrikanten stil. Dat kan mogelijk hier en daar gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van winterbanden, waarvan de productie over het algemeen aan het begin van de zomer begint. Voor nu leidt dat nog niet tot tekorten omdat er nog voldoende alternatieven beschikbaar zijn.     

Verwachting: geen afscheid medewerkers
Maar liefst 97% van de respondenten verwacht geen afscheid te moeten nemen van medewerkers vanwege de crisis. Dat is het hoogste percentage sinds de start van de VACO Coronamonitor, eind maart. Dit hoge percentage lijkt in tegenspraak met het fors gedaalde vertrouwen. Voor de relatief korte termijn is er een duidelijke verklaring: VACO-bandenspecialisten hebben hun vaste medewerkers hard nodig voor de seizoens-bandenwissels. Het inhuren van tijdelijke medewerkers vindt beduidend minder plaats. Op de achtergrond kan ook meespelen dat leden vanwege (de angst voor) quarantaine-gevallen en besmettingen onder de medewerkers bang zijn voor onderbezetting.   

Voorbereiding draagplicht mondneusmaskers 
De top 5 van extra maatregelen die VACO-leden nemen tegen verspreiding van het coronavirus is ongewijzigd. VACO krijgt veel vragen van leden over het gebruik van mondneusmaskers, vooral voortkomend uit de aanstaande wettelijke verplichting die premier Rutte aankondigde. Momenteel vindt branche-breed overleg plaats over aanpassing van het brancheprotocol voor de mobiliteitssector, een overleg dat naar verwachting op korte termijn wordt afgerond. Zeer waarschijnlijk volgt een dringend advies voor klanten om binnen een mondneusmasker te dragen. Vooruitlopend op de bekendmaking van de update van het brancheprotocol heeft VACO de instructie voor klanten op de consumentensite bandveilig.nl al aangepast met de oproep: kom alleen en draag een mondkapje. Zodra het nieuwe brancheprotocol definitief is, zal VACO hierover berichten. Aanvullend daarop worden de bestaande instructiekaarten voor klanten en (preventie)medewerkers geactualiseerd.