UK: Forse daling aantal letselschadeclaims in alle categorieën; laagste aantal ooit in vierde kwartaal


De laatste kwartaalgegevens van de Compensation Recovery Unit (CRU) van de overheid, verkregen na een Freedom of Information verzoek van de Association of Consumer Support Organisations (ASCO), tonen een aanhoudende neerwaartse trend, met scherpe dalingen in het aantal letselschadeclaims in alle categorieën. 

Matthew Maxwell Scott, uitvoerend directeur van ACSO, zegt dat het aantal motorvoertuigletselschadeclaims sinds 2018 bijna is gehalveerd (44% daling), met de 84.247 claims die in het laatste kwartaal (oktober – december 2022) zijn ingediend, het laagste cijfer ooit. Claims voor klinische nalatigheid, werkgeversaansprakelijkheid en openbare aansprakelijkheid daalden ook in 2022, aangezien het totale aantal claims voor een volledig jaar voor het eerst onder een half miljoen daalde sinds CRU-gegevens werden verzameld met behulp van de huidige methodologie in 2010. 

Terwijl de gegevens voor 2022 voor het aantal afgelegde kilometers in het VK nog moeten worden gepubliceerd, toonden de cijfers voor 2021 300 miljard afgelegde passagierskilometers, tegenover 265 miljard kilometers tijdens het pandemiejaar 2020. De verwachting is dat er nog een stijging zal zijn voor de laatste 12 maanden, wat suggereert dat andere redenen een groot deel van de daling van het aantal claims voor verkeersongevallen verklaren.  “Wij hebben de obsessie van de roddelbladen met een welig tierende compensatiecultuur altijd betwist en na de laatste gegevens zouden zelfs de meest uitgesproken voorstanders ervan kunnen overwegen hun vuur ergens anders op te richten. 

Maxwell Scott zegt: “De redenen voor de scherpe daling van letselschadeclaims in de afgelopen jaren zijn divers, maar omvatten de impact van de whiplashhervormingen van de regering, veranderend gedrag, verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek en dalingen in marketinguitgaven in de sector. Wij hebben de obsessie van de roddelbladen omtrent een welig tierende compensatiecultuur altijd betwist en na de laatste gegevens zouden zelfs de meest uitgesproken voorstanders ervan kunnen overwegen hun vuur ergens anders op te richten.”  

Maxwell Scott wees op recent onderzoek van ACSO-bedrijfsonderdeel National Accident Helpline waaruit bleek dat tot 1,4 miljard pond aan letselschadevergoeding vanaf 2022 niet wordt opgeëist; 50% van de mensen die in de afgelopen drie jaar een ongeval zonder schuld hebben gehad, hebben geen schadevergoeding geëist. 25% zegt geen idee te hebben  dat ze recht hadden op schadevergoeding en 23% maakte zich zorgen over de kosten van het indienen van een claim. 

 Hij zei: “Terwijl het aantal claims is gedaald, zijn de premies voor autoverzekeringen volgens de laatste schattingen alleen al in 2022 met een inflatieverhogende 19% gestegen. Er zijn bekende problemen in de toeleveringsketen van schadeclaims die de kosten hebben opgedreven, maar niemand kan beweren dat de stijgende premies te wijten zijn aan schadeclaims. Er zijn aanwijzingen dat het nieuwe slagveld de zogenaamde hybride schadeclaims zouden kunnen zijn, die zowel whiplash als ander letsel omvatten. Consumentenvertegenwoordigers moeten op hun hoede zijn voor elke poging om de schadevergoedingen nog verder te verlagen, terwijl verzekeraars eraan herinnerd moeten worden dat automobilisten gedwongen zijn om een polis te kopen voor het geval zij zichzelf of anderen verwonden. De lage schadecijfers worden helaas niet weerspiegeld in lagere wachttijden voor de rechtbank. Deze zijn op recordhoogte, waardoor er nog meer ellende komt voor consumenten die het moeilijk hebben.”