TÜV Nederland SCIOS gecertificeerd

Een eigenaar of beheerder van een elektrische installatie dient er zorg voor te dragen dat deze installaties geen risico’s met zich mee brengen voor werknemers, bezoekers en geen materiele schade aan de directe omgeving kunnen veroorzaken. Om inzicht te krijgen in deze risico’s kunnen inspecties aan elektrische installaties worden ingezet. TÜV Nederland is al enige tijd geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor diverse soorten inspecties van elektrische installaties (o.a. NEN 1010 en NEN 3140). Om de markt nog beter van dienst te kunnen zijn, is TÜV Nederland recentelijk SCIOS gecertificeerd voor scope 8, 10 en 12 inspecties.

SCIOS

Stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem voor installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven met betrekking tot de inspectie en onderhoud van technische installaties. Om SCIOS gecertificeerd te worden, moeten de inspecteurs SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de scopes waarin ze werkzaam willen zijn. Deze scopes zijn de specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installatie een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren. TÜV Nederland is gecertificeerd voor SCIOS scope 8, 10 en 12 inspecties. (SCIOS scope 9 elektrische arbeidsmiddelen volgt binnenkort).

  • Scope 8 betreft inspectie van elektrische installaties
  • Scope 10 betreft inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220
  • Scope 12 betreft zonnestroom of fotovoltaïsche (PV) installaties.

Verzekeringen

Verzekeraars eisen in sommige gevallen een inspectie van de elektrische installaties op brandgevaar. Een SCIOS scope 10 inspectie is een goed middel om de brandrisico’s van de elektrische installatie in kaart te brengen. Ook zonnestroominstallaties (PV installaties) moeten vaak geïnspecteerd worden voordat een verzekeraar deze opneemt in de verzekering. Speciaal hiervoor is in samenwerking met onder andere het Verbond van Verzekeraars de SCIOS scope 12 inspectie ontwikkeld. Tijdens een dergelijke inspectie wordt de technische staat van de installatie gecontroleerd net als de draagkracht van de bouwkundige constructie, de ventilatie van in-dak systemen, de brandbaarheid van dakmaterialen en de connectoren. Dankzij de uiteindelijke rapportage krijgt de verzekeraar een goed beeld van de risico’s van de betreffende installatie.

Arbeidsomstandighedenwet

Naast de recent behaalde SCIOS certificering is TÜV Nederland al enige tijd geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor NEN 1010 en NEN 3140 inspecties aan elektrische installaties. Inspecties op basis van deze normen richten zich op letselrisico’s. Met een dergelijke inspectie maakt een organisatie aantoonbaar dat er een veilige werkomgeving is en daarmee voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet. NEN 3140 richt zich namelijk op aanrakingsgevaar. SCIOS scope 10 en 12 inspecties zijn meer gericht op de verzekeringsrisico’s, zoals brandgevaar, en zijn niet geschikt om aan te tonen dat voldaan wordt aan de Arbeidsomstandighedenwet. SCIOS scope 10 en 12 zijn aanvullende inspecties op de eerder genoemde NEN inspecties. Doordat TÜV Nederland beide inspecties kan uitvoeren, kunnen wij de eigenaar of beheerder van een elektrische installatie volledig ontzorgen op gebied van inspecties aan elektrische installaties.

Wilt u meer informatie over hoe TÜV Nederland u kan helpen met de veiligheid van uw elektrische installatie of een keuring aanvragen? Neemt u dan contact op