Stichting Salvage: ruim 10% meer meldingen in 2022

De Stichting Salvage heeft  in 2022 in totaal 5.905 meldingen ontvangen na een brand, explosie, blikseminslag, water-, storm- of aanrijdingsschade. Dat zijn er 554 (10,4%) meer dan de 5.351 meldingen in het jaar daardoor. Ook het aantal belendingen lag hoger  (3.297 vs 2.690) waardoor het totaal aantal objecten waarbij Salvagecoördinatoren werden ingeschakeld steeg van 8.041 maart 9.202.

Het ging in totaal om 7.217 brand/bliksem/explosie-incidenten (was 6.365), waarvan er 74 (was 58) betrekking hadden op zonnestroominstallaties. Daarnaast deden zich 1.505 (1.427) waterschades voor, 401 (182) stormschades, 63 (56) aanrijdingsschades en 16 (11) overige objecten. Opvallend is verder dat er tijdens de jaarwisseling ondanks het vuurwerkverbod 36% meer meldingen waren.  

Net als vorig jaar lag menselijk handelen naar verwachting ten grondslag aan een brand (23,0% va 23,9%), gevolgd door kortsluiting/slecht werkend apparaat (21,3%/21,0%), haarden/kachels (11,2%/10,2%), vermoeden van brandstichting  (7,5%/7,1%), broei- of zelfontbranding (4.4%/4,1%, accu’s/batterijen (4,1%/4,7%) en werkzaamheden (2,8%/2,7%). Bij bijna een op de vijf  brandschades (19,4%/18,6%) was de oorzaak onbekend.In 47,3% van de meldingen ging het om een kleine brand, bij 23% om een middelbrand, bij 19% om een water- of stormschade, bij 5,7% om een grote brand, bij 2,2% om een zeer grote brand en bij 1% om een aanrijdingsschade.

Bij het overgrote deel van de Salvagemeldingen was de bestemming van het hoofdobject particulier (4.315/3.827), gevolgd door een bedrijf (638/572), opslag berging/schuur (450/452), bedrijf/horeca (209/190), zorginstelling (149/198). Combi particulier/bedrijf (77/53), onderwijs (39/41), religieus (18/9) en overheid 10/9). Bijna zeven van de tien (69%) schades vonden buiten kantoor tijden plaats; een jaar eerder was dat 72%Net als vorig jaar werd de hulpverlening door de Salvagecoördinatoren  gewaardeerd met het rapportcijfer 8,7.