Stichting Salvage: Helft meer vuurwerkgerelateerde incidenten dan vorige jaarwisseling, maar op lager niveau dan gemiddeld

Stichting Salvage is op 31 december 2021 en 1 januari 2022 in totaal 77 keer uitgerukt. Een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Stichting Salvage is de afgelopen jaarwisseling voor 77 meldingen uitgerukt.[ Dit is een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar, ondanks het vuurwerkverbod dat net als vorig jaar, ook dit jaar van kracht was.

In onderstaand overzicht wordt het totale aantal meldingen, gedurende de jaarwisselingen van de afgelopen jaren, weergegeven.

Vuurwerk gerelateerde meldingen

De stijging van de Salvagemeldingen is vooral terug te zien in het aantal vuurwerk-gerelateerde schades, welke dit jaar beduidend hoger uitvielen. Zo zijn er deze jaarwisseling 33 Salvage-uitrukken geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 43% van de totale hoeveelheid meldingen. Vorig jaar lag dit percentage op 20%.

Soort branden

Het merendeel van de meldingen bestond uit 35 kleine branden. Gevolgd door 29 middel-branden, vijf grote branden, twee zeer grote branden (Grip), vier waterschades en twee explosies.

“Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade-omvang. Wanneer we kijken naar de schade-omvang, zien we dat dit in 84% van de meldingen om particuliere objecten ging, waarvan er drie totaal verliezen waren”, aldus Stichting Salvage.

Voorlopige cijfers 2021

Stichting Salvage heeft het jaar 2021 afgesloten met in totaal 5.349 meldingen. Vooralsnog is er daarbij sprake van 2.689 belendende panden die daardoor schade hebben opgelopen. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het aantal objecten in 2021, waar Salvage hulp heeft verleend, komt in totaal op 8038. Stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2020 is 7,3%. De overige cijfers over het jaar 2021 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl.

Foto Stichting Salvage