Sedgwick publiceert het 2023 rapport over verzuimmanagement en welzijn in Australië: Rapport toont toename in ziekteverzuim na COVID


Sedgwick en Direct Health Solutions (DHS) hebben de 12e editie van hun rapport over verzuimmanagement en welzijn gepubliceerd, met benchmarkgegevens en belangrijke trends om werkgevers te helpen het verzuim van werknemers in Australië beter te managen. De resultaten onthullen de nieuwste trend in verzuim, de sectoren met de hoogste verzuimniveaus, het belang van effectief verzuimmanagement en de hoge kosten die bedrijven maken als verzuim niet effectief wordt beheerd.

Hoogtepunten uit het 2023 verzuimbeheer en welzijnsrapport:

 • Het totale ziekteverzuim van werknemers steeg met iets meer dan 2,6 dagen (23%) ten opzichte van 2019, waarbij de meest voorkomende hoeveelheid opgenomen ziekteverlof in 2022 14 dagen was;
  • 58% van de ondervraagde bedrijven was van mening dat hun ziekteverzuim in 2022 was gestegen;
  • De meest voorkomende redenen voor verzuim waren zorgverlof, behoeften in verband met COVID-19 en het opnemen van ziekteverlof wanneer men niet ziek is;
  •  Organisaties die geloven dat verzuim wordt ondergerapporteerd, stegen van 36% in 2019 (pre-COVID) naar 55% in 2023 (post-COVID);
  •  Velen geloven dat de stress van de pandemie de manier waarop werknemers denken over afwezigheid fundamenteel heeft veranderd en heeft geleid tot een meer prominente ‘entitlement’ mentaliteit·
  •  Het absenteïsme in contactcenterfuncties blijft hoger dan in andere contactcentra. Dit kan te wijten zijn aan de stressvolle omgeving binnen een contactcentrum, gedreven door uitdagende telefoongesprekken, een hoog volume van oproepen en het omgaan met zeer emotionele of geïrriteerde klantenfuncties.

Effectieve manieren om het absenteïsme van werknemers te beheren

“Met effectieve tools en managementstrategieën kunnen werkgevers de reden achter dit verzuim beter begrijpen en er samen met de werknemers aan werken”,  zegt Paul Dundon, Sedgwick’s general manager of workforce absence in Australië en oprichter van DHS. “Bovendien kan het voorkomen dat werknemers overwerkt raken en mogelijk ontevreden en gestrest raken door ongepland verzuim.”

Volgens het rapport zijn de drie meest effectieve methoden om verzuim te managen betrekken van het senior management, gevolgd door terugkeer naar het werk-gesprekken en formele trigger review punten om verzuim te beoordelen. Het managen en begrijpen van de afwezigheid van werknemers is essentieel voor het creëren van een gezonde en productieve werkplek waar werknemers zich kunnen ontplooien. Door prioriteit te geven aan de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van werknemers, vooral in de nasleep van COVID-19, kunnen werkgevers een werkcultuur creëren die de behoeften van werknemers waardeert en ondersteunt.

“Ons onderzoek toont aan dat verzuim niet alleen de individuele productiviteit beïnvloedt, maar ook bedrijven miljarden dollars kost,” aldus Dundon. “Als verzuim niet onder controle wordt gehouden, kan het negatieve gevolgen hebben voor het hele bedrijf en wijzen op bredere problemen op het gebied van gezondheid, veiligheid en cultuur op de werkplek.

Verrassend genoeg zeiden bijna alle respondenten (93%) dat het ziekteverzuim lager of gelijk was voor thuiswerkende werknemers, maar 80% van de organisaties gelooft dat COVID-19 tot meer ziekteverzuim heeft geleid. “Het managen van het ziekteverzuim van werknemers zou voor elk bedrijf een prioriteit moeten zijn, omdat het een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van een productieve organisatie”, aldus Dundon. “Het verlaagt niet alleen het totale verzuimpercentage van een organisatie, maar het helpt bedrijven ook om de bijbehorende kosten te beperken.”

Voor meer informatie over het 2023 rapport:  absence management and wellbeing report.