Sedgwick product recall index report in eerste kwartaal 2023: Aantal product recalls in VS naar hoogste aantal in afgelopen vier jaar


Uit gegevens van het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat het aantal product recalls in de VS met 14,2% is gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Volgens het meest recente editie van Sedgwicks Product recall Index  over het aantal  teruggeroepen producten in de VS – waarin gegevens over teruggeroepen producten uit vijf belangrijke sectoren worden geanalyseerd – is dit het hoogste aantal in één kwartaal in vier jaar.

Na een tweede opeenvolgend recordjaar voor het aantal teruggeroepen eenheden in 2022, hebben belanghebbenden nauwlettend in de gaten gehouden of die trend zich in 2023 zou voortzetten. Uit de gegevens van het eerste kwartaal van 2023 blijkt echter dat het aantal teruggeroepen eenheden met 21,6% is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal en ver achterblijft bij het aantal dat in 2022 rond deze tijd was teruggeroepen. Aangezien er nog drie kwartalen van het jaar moeten worden gerapporteerd en de regelgeving en het consumentenonderzoek blijven toenemen, bestaat nog steeds de mogelijkheid van een derde opeenvolgend jaar met meer dan 1 miljard teruggeroepen eenheden.

Het Sedgwick indexrapport, dat elk kwartaal verschijnt, biedt een diepgaande analyse van de meest recente gegevens over teruggeroepen producten, veiligheidsvoorschriften en de belangrijkste uitdagingen voor de automobiel-, consumentenproducten-, voedings- en drankindustrie, medische apparatuur en de farmaceutische industrie. Met een ongeëvenaarde analyse en perspectief van Sedgwick’s brand protection experts en netwerk van strategische partners, is de index een belangrijk hulpmiddel bij het beperken van terugroep risico’s, rechtszaken en reputatieschade veroorzaakt door product crises en in-market gebeurtenissen.

Hoogtepunten uit de terugroepgegevens van Q1 2023

– Het aantal recalls  voor auto’s steeg met 3,4% tot 245. Elektrische systemen waren de belangrijkste oorzaak met 48 gevallen, gevolgd door uitrusting met 46 en airbags met 17.

– De sector consumentenproducten noteerde met 94 terugroepacties in één kwartaal de meeste sinds het derde kwartaal van 2015. Het aantal teruggeroepen eenheden steeg ook aanzienlijk ten opzichte van het vorige kwartaal, namelijk met 442,1% tot 23,1 miljoen eenheden. Slechts in één kwartaal in de afgelopen vijf jaar werden meer eenheden teruggeroepen.

– Terwijl het aantal door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) teruggeroepen eenheden ten opzichte van het vorige kwartaal met 23,2% toenam tot 117, daalde het aantal getroffen eenheden met 78,7% tot 39,3 miljoen. Daarentegen bleef het aantal terugroepacties van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) voor het tweede achtereenvolgende kwartaal steken op 11, ook al steeg het aantal teruggeroepen kilo’s met 1,129% tot 2,9 miljoen.

.

– Het aantal teruggeroepen medische apparaten en hulpmiddelen  steeg met 4,6% tot 252 stuks. Terwijl fabricagefouten het grootste deel hiervan voor hun rekening namen (met 59), waren kwaliteitsproblemen de belangrijkste oorzaak in termen van getroffen eenheden, met 68,5 miljoen of 82,3% van alle teruggeroepen apparaten en hulpmiddelen.

– Het eerste kwartaal van 2023 werd gekenmerkt door de meeste recalls voor geneesmiddelen in één kwartaal in de afgelopen 18 jaar, met 144 gevallen. Het aantal teruggeroepen eenheden steeg met 1.071,8% tot 49,5 miljoen nadat in het vierde kwartaal van 2022 een ongewoon laag aantal eenheden was teruggeroepen.

Prognoses voor de rest van 2023

Naarmate 2023 vordert, zullen de technologische vooruitgang en het toenemende gebruik van elektrische voertuigen (EV’s) de regelgevers ertoe aanzetten snel actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat voertuigen met de nieuwste voorzieningen veilig zijn voor de weg. In navolging van de Europese Unie zullen de regering Biden, regelgevende instanties en andere wetgevers wellicht blijven aandringen op nieuwe normen voor voertuigen met lage tot nulemissie. De fabrikanten moeten zich voorbereiden op een hele reeks nieuwe voorschriften en richtlijnen terwijl de regelgevers de veiligheid van de voertuigen willen garanderen.

De Amerikaanse industrie voor consumentenproducten zal de strikte handhaving van de regelgeving door zowel de Consumer Product Safety Commission (CPSC) als de Federal Trade Commission (FTC) voortzetten. De CPSC zal waarschijnlijk doorgaan met haar meer publieke inspanningen om fabrikanten te vervolgen en met haar praktijk om civielrechtelijke sancties op te leggen. Fabrikanten zullen hun terugroep- en communicatieplannen willen aanpassen aan de nieuwe, agressievere handhavingsstrategie van de CPSC.

De FDA heeft een ambitieuze lijst opgesteld van onderwerpen die zij in 2023 zal aanpakken met ontwerp- of definitieve richtsnoeren, waaronder allergenen, voedingssupplementen, levensmiddelenadditieven, onderwerpen in verband met de Food Safety Modernization Act (FSMA) en etikettering. De industrie van zuigelingenvoeding wordt ook gewaarschuwd door de FDA, die een update voor de kiezers heeft uitgegeven en een brief heeft gestuurd naar belanghebbenden om hen aan te moedigen hun processen snel te verbeteren en de programma’s die zij heeft geschetst, uit te voeren.

Voor de industrie van medische hulpmiddelen richt de FDA zich op het verbeteren van de toeleveringsketen en het voorkomen van tekorten met een hogere toewijzing voor gerelateerde programma’s in haar ontwerpbegroting voor FY2024. De FDA test ook twee proefprogramma’s die digitale oplossingen implementeren voor het indienen van nieuwe producten en het verbeteren van de communicatie met belanghebbenden. Naarmate het jaar vordert, zullen cyberbeveiliging en de bescherming van patiënten tegen cyberdreigingen en de gevolgen daarvan voor de FDA en fabrikanten van hulpmiddelen de hoogste prioriteit hebben.

·

– Nu de COVID-19 noodtoestand voor de volksgezondheid officieel voorbij is, zullen farmaceutische bedrijven rekening moeten houden met de veranderingen in de distributie van geneesmiddelen, klinische proeven en toezicht die tijdens de pandemie zijn toegekend. Cannabis- en tabaksproducten zullen een ander belangrijk aandachtspunt zijn voor de FDA, die onderzoek is begonnen naar de medische toepassingen van cannabidiol en strengere voorschriften heeft voorgesteld voor de productie van tabaksproducten.

“Naarmate het aantal recalls in de verschillende sectoren toeneemt, worden de risico’s voor fabrikanten ernstiger, met meer handhaving door de regelgevende instanties en een meer openbaar terugroepproces”, aldus Chris Harvey, Sedgwick senior vice president of brand protection. “Regelgevers werken eraan om prioriteit te geven aan productveiligheid en tegelijkertijd een evenwicht te vinden tussen innovatie en toezicht – wat betekent dat fabrikanten nieuwe regels en voorschriften kunnen verwachten. Bedrijven zullen wendbaar moeten blijven om deze veranderingen bij te houden en zich op toekomstige veranderingen voor te bereiden.

 Download hier de laatste editie van het recall index report,: 2023 edition 1 recall index .