Sedgwick nieuwsbrief Zorgpost 5 inmiddels verschenen

Bij Sedgwick is de vijfde editie van de nieuwsbrief Zorgpost verschenen. In deze nieuwsbrief wordt er onder meer aandacht besteed voor het recent door Sedgwick Zorgschade verkregen Keurmerk Herstelgerichte Dienstverlening, dat in een uitgebreid interview door Martin de Haan (General Manager Personen) en Zorgschade-experts Astrid Merkx en Jeroen Goeseije  ‘een kroon op het werk’ wordt genoemd.

In de Zorgpost 5 wordt daarnaast stil gestaan bij de actualiteiten Wlz (Wet Langdurig Zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en is er een link naar de nieuwe flyer opleiding Personenschade in het sociaal domein.

Introducti

In de introductie van de Zorgpost 5 schrijft Sedgwick Zorgschade: “In onze vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij wat Zorgschade in 2020 allemaal bereikt heeft. Ook voor 2021 hebben wij weer een hoop in petto! Zo kunnen wij met trots melden dat we, als afdeling Zorgschade, erin geslaagd zijn om ingeschreven te worden in het register Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad. Dit register maakt een onlosmakelijk deel uit van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat wij, evenals TPA en de afdeling PS, nu ook met de afdeling Zorgschade voldoen aan het Keurmerk laat zien dat de inzet op kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit van onze dienstverlening successen afwerpt. Zeker nu onze afdeling relatief jong is (bestaat bijna 2 jaar), is dit een extra mooi compliment voor ons harde werken!.”

 Daarnaast meldt Sedgwick Zorgschade dat het team van medisch adviseurs in 2021 flink is gegroeid met de overname van MEDAS. “Wij vinden een goede samenwerking tussen de medisch adviseur en zorgschade-expert belangrijk – wij kijken dan ook erg uit naar deze samenwerking.”

De volledige nieuwsbrief vindt u hier: https://bit.ly/2MbOsvF