Sedgwick Nederland stelt Yvette van den Bos aan in nieuwe functie: Co-assurantie Manager Personenschade

Bij Sedgwick Nederland is de ervaren personenschade-expert Yvette van den Bos-Brink aangesteld in een geheel nieuwe functie: Co-assurantie Manager Personenschade. Martin de Haan, General Manager Personen bij Sedgwick, licht toe: “Vanuit haar nieuwe rol gaat Yvette starten met Co-assurantie ‘Nieuwe stijl’: het verder verstevigen van de positie van Sedgwick binnen de Co-assurantie-  en Corporate clients[markt, waarbij onder andere  gedacht moet worden aan het aanbieden van allerlei diensten binnen de relatie werkgever-werknemer.”

Yvette, die sinds  medio 2009 aan Sedgwick en voorloper Cunningham Lindsey verbonden is,  zal zich in haar nieuwe functie richten op zowel de commerciële als de operationele invulling van de Sedgwick-propositie, die het best omschreven kan worden als one stop shopping. Volgens De Haan wordt de nieuwe functie enerzijds ingegeven door de wereldwijd groeiende belangstelling bij werkgevers voor een goed personeelsbeleid (employee benefits).  Het welzijn van de werknemers is ook en misschien wel juist na een ongeval van groot belang.  Hieraan zal Sedgwick binnen  de personenschade-expertise. in samenspraak met werkgevers, makelaars en verzekeraars meer invulling gaan geven.

Yvette van den Bos is begonnen binnen Sedgwick TPA in juni 2009 als Junior Claims Handler en doorgestroomd als Junior Expert per 1 maart 2011 naar Personenschade vanuit kantoor Rotterdam. Vervolgens heeft zij zich sinds januari 2018 verder ontwikkeld tot Senior Expert (NIVRE-re). Vorig jaar is Yvette gestart met het Development Center Programma voor de ontwikkeling van startende leidinggevenden en collega’s met de ambitie om een managerrol in de toekomst te bekleden. Vanuit dit traject kwam bij haar de ambitie en wens naar voren om een coördinerende/managementrol binnen Personenschade te gaan vervullen.

“De interesse en het plezier in het vak, zoals Yvette dit uitstraalt en die passend is binnen de Co-assurantie, hebben ertoe geleid dat zij en Sedgwick hebben besloten deze mooie stap te zetten”, benadrukt De Haan.