Sedgwick European Recall Index report: Europese productrecalls in 2022 voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen


Het aantal uit de markt teruggeroepen producten op vijf belangrijke Europese markten bleef in 2022 toenemen, nadat het in 2021 was teruggekeerd naar het niveau van vóór de pandemie. Sedgwick’s laatste European state of the nation recall index report laat zien dat er in 2022 10.545 product recalls waren, een stijging van 4,3 procent ten opzichte van 2021.

In het Europese Recall index Report van  Sedgwick, dat elk kwartaal verschijnt, worden gegevens over terugroepacties in het VK en de EU geanalyseerd voor de sectoren auto’s, voeding en dranken, geneesmiddelen, medische apparatuur en consumentenproducten. Het jaarlijkse ‘state of the nation’-rapport gaat verder dan de traditionele kwartaalanalyse en biedt inzichten en voorspellingen voor de belangrijkste trends op het gebied van productveiligheid en ontwikkelingen in de regelgeving die voor het komende jaar worden verwacht. In de nieuwste editie van het rapport worden gegevens over 2022 terugroepacties geanalyseerd, inclusief de meest recente cijfers over het vierde kwartaal. Het biedt ook details over waarom fabrikanten en leveranciers in de toekomst meer toezicht moeten houden op producten en verantwoordelijkheid moeten nemen voor de totale productlevensloop.

Hoogtepunten van de terugroepacties in 2022

De Europese autorecalls stegen met bijna een derde (31,7%) op jaarbasis, van 571 terugroepacties in 2021 naar 752 in 2022. In het vierde kwartaal van 2022 werden 195 auto’s teruggeroepen, tegenover 167 in het voorgaande kwartaal.

Ondanks een stijging van 7,8% in het vierde kwartaal daalden de jaarlijkse Europese recalls  voor levensmiddelen en dranken met 3,3% (van 4.674 in 2021 naar 4519). ‘Contamination-other’ was de belangrijkste oorzaak van terugroepacties in elk kwartaal van 2022;

Ook in de Europese farmaceutische sector daalde het totale aantal terugroepacties in 2022 met 16,4% ten opzichte van 2021. Voor het achtste achtereenvolgende kwartaal was ‘veiligheid’ de meest voorkomende oorzaak van recalls’;

Er waren 2.754 terugroepacties voor medische hulpmiddelen/apparatuur (medical devices)  in 2022, een daling van 4,6% ten opzichte van de 2.886 recalls in 2021. In het vierde kwartaal van 2022 waren er echter 740 terugroepacties, wat neerkomt op een stijging van 14,6% ten opzichte van het aantal recalls voor medische hulpmiddelen/apparatuur in het derde kwartaal;

Het aantal Europese recalls  voor speelgoed steeg in 2022 met 43,4%, waarbij het vierde kwartaal met 217 de meeste gebeurtenissen van het jaar telde;

In de kledingsector steeg het aantal terugroepacties met 58,3% in het VK en Europa, van 151 in 2021 tot 239 in 2022. Ook het aantal recalls voor kleding steeg in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal (respectievelijk 239 en 151).

Het aantal recalls in de Europese elektronicasector steeg met 7,7%, van 336 gebeurtenissen in 2021 tot 362 in 2022.

Trends per sector

Auto-industrie -: Duurzaamheid en veiligheid zullen topprioriteiten zijn voor de autosector, aangezien zowel de EU als het VK werken aan hun naderende streefdata voor nuluitstoot. Fabrikanten zullen binnenkort te maken krijgen met de algemene veiligheidsverordening voor voertuigen van de Europese Commissie, terwijl de Britse regering haar regelgeving inzake verbonden en geautomatiseerde voertuigen aanpast aan de technologische vooruitgang.

Food & Beverage (Eten en drinken) – Etikettering en productafval zullen in 2023 een aandachtspunt zijn voor de regelgevers. Bedrijven in het VK zullen binnenkort te maken krijgen met uitgebreide producentenverantwoordelijkheidsverplichtingen  (EPR) voor voedselverpakkingsafval, terwijl bedrijven in de EU te maken kunnen krijgen met nieuwe regelgeving in het kader van de voorgestelde EU-verordening inzake ontbossingsvrije toeleveringsketens.

Farmaceutische producten – Zowel in de EU als in het VK hebben de geneesmiddelenautoriteiten eind 2022 stappen ondernomen om biosimilars toegankelijker te maken, wat belangrijke gevolgen zal hebben voor de behandeling van chronische aandoeningen in 2023. Bedrijven in de EU moeten ook goed letten op de geplande herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de EU door de Europese Commissie, die gepland staat voor begin 2023.

Medische hulpmiddelen/Medical devices – Nu medische hulpmiddelen steeds meer met elkaar verbonden worden, zal cyberveiligheid van cruciaal belang worden voor de veiligheid van de patiënt en fabrikanten kunnen verwachten dat de regelgevers deze kwestie in 2023 zullen aanpakken. De Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) gaf een voorproefje van haar aanpak door eind 2022 een routekaart voor regelgeving vrij te geven, en de onlangs aangenomen EU NIS2-wetgeving omvat cyberbeveiligingsregels voor fabrikanten van medische hulpmiddelen.

Speelgoed – Deskundigen verwachten dat de EU-verordening inzake algemene productveiligheid begin 2023 zal worden aangenomen, waardoor een overgangsperiode van 18 maanden voor speelgoedfabrikanten in werking zal treden om hun activiteiten bij te werken. Het aanhoudende streven naar duurzaamheid zal ook gevolgen hebben voor de speelgoedsector, aangezien de autoriteiten ernaar streven verontreinigende stoffen te verminderen en kleine batterijen duurzamer te maken.

Kleding – In 2023 zal de nadruk blijven liggen op duurzaamheid, aangezien de Britse Competition and Markets Authority (CMA) haar onderzoek naar greenwashing-claims in de mode-industrie afrondt en de EU vooruitgang boekt met haar strategie voor duurzaam en circulair textiel.

Elektronica – Overheden gaan snel te werk om gelijke tred te houden met de voortschrijdende technologie, vooral wat betreft cyberbeveiliging en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bedrijven in de EU zullen moeten voldoen aan de onlangs aangenomen NIS2 en de voorgestelde herziene richtlijn inzake productaansprakelijkheid.

“Bedrijven werden in 2022 geconfronteerd met zowel economische als geopolitieke uitdagingen, zelfs toen de autoriteiten van de EU-lidstaten en het VK ingrijpende wetgeving over een reeks onderwerpen goedkeurden en voorstelden”, aldus Chris Occleshaw, Sedgwick’s International product recall consultant. “In 2023 zal veel van deze wetgeving van kracht worden en een impact hebben op producten gedurende hun hele levenscyclus, wat resulteert in een verhoogde aansprakelijkheid en een gedeelde verantwoordelijkheid voor productveiligheid in de hele toeleveringsketen. Relaties met ketenpartners zullen steeds belangrijker worden en bedrijven zullen hun recall– en crisisplannen moeten blijven actualiseren terwijl ze hun activiteiten aanpassen.”

Download hier de laatste recallindex: state of the nation European recall index report