Sedgwick Brand Protection: Europese recalls dalen met 9%, maar toezichthouders en bedrijven haasten zich om zich aan te passen aan de technologische vooruitgang

Het totale aantal terugroepacties in Europa is in het derde kwartaal van dit jaar met bijna 9% is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal, maar de kwartaalgemiddelden voor consumentengoederen en auto’s blijven hoger dan in 2021. Daarentegen zijn de kwartaalgemiddelden voor recalls in de levensmiddelen-, medische hulpmiddelen- en farmaceutische industrie lager. Zo komt naar voren uit het Sedgwick brand protection-rapport over Europese productveiligheid en terugroepacties. Hieruit blijkt verder dat de impact van technologische ontwikkelingen en regelgevend toezicht in de vijf onderzochte sectoren toeneemt.

Volgens de bevindingen in het recall index rapport worstelen industrieën met veranderende regelgeving die nieuwe technologie, nieuwe handelskanalen en strengere duurzaamheidscriteria weerspiegelt. De snelle ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) is hiervan het bewijs: zowel het VK als de EU maken werk van regels rond het gebruik van deze technologie, maar elk rechtsgebied hanteert een iets andere aanpak. Daarnaast blijven toeleveringsproblemen gevolgen hebben voor bedrijven. Recente aanpassingen van de richtlijn productaansprakelijkheid van de Europese Unie betekenen dat meer belanghebbenden in de toeleveringsketen, waaronder detailhandelaren en distributeurs, nu aansprakelijk worden gesteld (en schade lijden) in plaats van dat de fabrikant alle verantwoordelijkheid op zich neemt.

Highlights recalls  derde kwartaal 2022:

  • De Europese terugroepacties voor levensmiddelen en dranken daalden ten opzichte van het tweede kwartaal met 10,0% tot 1.040. De belangrijkste oorzaak was ‘overige contaminatie’, goed voor 370 gevallen, gevolgd door bacteriële contaminatie en niet-geauthoriseerde stoffen’;
  •  In de farmaceutische sector daalde het aantal recalls met 25,0% tot 60, vergeleken met het tweede kwartaal. Net als in de voorgaande zes kwartalen was het veiligheidsaspect  de meest voorkomende oorzaak, goed voor 20 terugroepacties, .verkeerde of gebrekkige specificaties waren de op na meest voorkomende oorzaak, met 12 recalls;
  •  Er waren 646 terugroepacties in de sector medische apparatuur, een daling van 10,2% ten opzichte van het tweede kwartaal. Voor het vijfde kwartaal op rij waren softwareproblemen de meest voorkomende reden voor terugroepingen, in 110 gevallen, een stijging van 35,8% ten opzichte van het vorige kwartaal. Defecte apparatuur en foutieve resultaten waren de volgende twee belangrijke oorzaken;
  •  Het aantal recalls in de automotive sector in Europa steeg licht tot 167, tegenover 163 in het tweede kwartaal. Net als in de afgelopen vijf jaar waren verwondingen het grootste risico in verband met terugroepacties, met 135 gevallen, ofwel 80,8% van de meldingen. Brand was het volgende meest voorkomende risico, met 23 recalls;
  •  De terugroepacties voor elektronica daalden met 23,5% tot 62 gevallen. Dit is ook een lichte daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen er 71 recalls waren. De meest voorkomende oorzaak van terugroepacties waren insnijdingen, die bij 20 terugroepacties werden; vermeld.  Elektrische schokken kwamen op de tweede plaats met 19 gevallen;
  •  Het aantal recalls van speelgoed daalde met 17,2% tot 101 in het derde kwartaal. Dit is weliswaar een daling ten opzichte van het vorige kwartaal, maar nog altijd aanzienlijk meer dan de 81 terugroepacties in het derde kwartaal van 2021. Verstikkingsgevaar was de meest voorkomende reden voor recalls, met 33 gevallen, en plastic poppen de belangrijkste categorie, met 15 terugroepingen;
  • Het aantal terugroepacties voor kleding bleef dit kwartaal dalen, met een daling van 35,2% tot 35. Kinderkleding was verantwoordelijk voor 80,0% van de uit de markt gehaalde kleding. Verwondingen waren de meest voorkomende reden voor het terugroepen van kleding, in negen gevallen.

“De terugroepacties in de vijf beoordeelde sectoren liepen het afgelopen kwartaal sterk uiteen. Bedrijven worden nu geconfronteerd met een moeilijk economisch klimaat en moeten zich ook aanpassen en innoveren als reactie op technologische ontwikkelingen en hun benadering van duurzaamheid verbeteren”, aldus Mark Buckingham, Sedgwick’s international product recall consultant.

“De regelgeving in een aantal sectoren wordt herzien in reactie op deze ontwikkelingen en men is zich ervan bewust dat de wetgeving gelijke tred moet houden met de snel ontwikkelende technologie, met grote veranderingen aan de horizon rond productaansprakelijkheid, cyberbeveiliging, AI en de regulering van online platforms. Ondertussen is er, met name in de kleding- en elektronicasector, steeds meer aandacht voor duurzaamheid en due diligence van bedrijven, zoals blijkt uit de goedkeuring door de Europese Commissie (EC) van haar initiatief voor duurzame producten.”

Verder vooruitkijken in 2023:

* Voedsel & drank:  Overheden in heel Europa voeren uitgebreide nieuwe regelgeving in om de voedselveiligheid te verbeteren. We kunnen wellicht verschillende benaderingen en tijdschema’s verwachten tussen regelgevers in het VK en de EU-lidstaten bij de goedkeuring van nieuwe additieven, nieuwe voedingsmiddelen of gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Zo heeft de Britse Food Standards Agency (FSA) in juni een raadpleging gehouden over zes nieuwe voedingsmiddelen die al door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) waren beoordeeld;

* Farmaceutische industrie: De algemene geneesmiddelenwetgeving van de EU wordt momenteel grondig herzien en tegen het einde van het jaar wordt een nieuw wetgevingsvoorstel verwacht. Zowel regelgevers als bedrijven zijn het eens over het belang van toekomstbestendige wetgeving om in te spelen op opkomende technologische trends, zodat consumenten veilig blijven zonder groei en innovatie te verstikken’;

* Medische apparatuur: Het VK loopt momenteel achter op de EU wat de actualisering van zijn regelgeving voor medische hulpmiddelen betreft. In juni heeft de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) een antwoord gepubliceerd waarin inzicht wordt gegeven in de te verwachten wijzigingen in de regelgeving voor medische apparaten. Daarin verklaarde het dat het Verenigd Koninkrijk voornemens is zich aan te passen aan de internationale beste praktijken, wat suggereert dat de herziene Britse regeling opvallend veel zal lijken op de EU-regelgeving. Dat zou de lasten moeten verlichten voor fabrikanten en anderen in de toeleveringsketen die zowel in de EU als in het VK willen verkopen;

* Automotive: Autofabrikanten, leveranciers en consumenten in het VK en de EU kunnen belangrijke nieuwe veiligheidsvoorschriften voor voertuigen verwachten, waarbij het rijden op afstand, het gebruik van intelligente snelheidsassistentie en de verkeersgeschiktheid van bepaalde voertuigonderdelen steeds kritischer zullen worden bekeken. Het zal voor de regelgevers een echte uitdaging zijn om de snel ontwikkelende technologie bij te houden.

* Elektronica: Bedrijven die zich bezighouden met consumentenelektronica hebben te maken met een zwaardere regelgeving dan de meeste andere sectoren. Er is een duidelijke toename van de wetgeving inzake algemene due diligence en duurzaamheid. De goedkeuring van het Initiatief voor duurzame producten (SPI) door de Europese Commissie in maart 2022 leek de deur open te zetten voor nieuwe wetgeving. Het nieuwe werkplan voor ecodesign en energie-etikettering 2022-24 geeft aan dat bij de herziening van de verordening zal worden gestreefd naar meer energiebesparing en strengere minimumefficiëntie-eisen.

* Speelgoed: Regelgevers en consumenten dringen voortdurend aan op versterking van de wettelijke bepalingen inzake de veiligheid van speelgoed. De EU heeft in maart 2022 een raadpleging gelanceerd over de actualisering van de richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed, die vorm zal geven aan toekomstige EU-voorstellen en inzicht zal geven in de nieuwe verplichtingen waarmee speelgoedfabrikanten, leveranciers en detailhandelaren bij verkoop in de EU te maken kunnen krijgen. Wetgevers zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 met een nieuw wetgevingsvoorstel komen;

* Kleding:  Duurzaamheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor de kledingindustrie, op basis van nieuwe regelgeving en de bezorgdheid van de consument over het milieu in de sector. Ondertussen zullen bedrijven de nieuwste technologische trends voor moeten blijven en technologie op nieuwe manieren moeten toepassen, met inbegrip van “wearables”. Bedrijven zullen goed op de hoogte moeten zijn van de uiterst strenge eisen die de EU-privacywetgeving stelt, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Buckingham voegt daaraan toe: “Problemen met de toeleveringsketen als gevolg van Brexit, de pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn nog steeds actueel. Hoewel er wordt gewerkt om de druk op fabrikanten te verlichten en de verantwoordelijkheid te verschuiven naar andere delen van de toeleveringsketen, is het cruciaal dat bedrijven maatregelen nemen als reactie en ervoor zorgen dat ze een terugroepplan hebben. Door samen te werken met een partner met relevante expertise die de verplichtingen van het bedrijf tegenover klanten, partners in de toeleveringsketen, brancheorganisaties en regelgevende instanties kan nakomen, wordt niet alleen aanzienlijk bespaard op de kosten voor regelgeving en rechtszaken, maar worden ook de gevolgen van een terugroepactie voor het merk en de reputatie van het bedrijf beperkt.

Het rapport over de terugroepindex biedt een diepgaande blik op terugroepgegevens en ontwikkelingen in de regelgeving in de EU en het VK, evenals trends in productveiligheid, inzichten en analyses om bedrijfsleiders te helpen de risico’s voor hun activiteiten en reputatie te beperken. Om het laatste rapport te downloaden, klik hier: European product recall index report: