Sedgwick benoemt Vicky van Holten als Senior Adviseur Kwaliteit en Opleidingen binnen Divisie Personenschade


Per 1 januari jl. is mr. Vicky van Holten NIVRE-re aangesteld als Senior Adviseur Kwaliteit en Opleidingen binnen de divisie Personenschade van Sedgwick. In haar nieuwe functie zal Vicky zich bezighouden met het maken en uitvoeren van kwaliteits- en opleidingsplannen, het begeleiden en opleiden van collega’s, de inrichting van interne kennisaudits en het organiseren van intervisie op deelgebieden.

“Groei is één van de kernwaarden van Sedgwick,” aldus Yvette van den Bos, General Manager Personenschade. “Wij bedoelen hiermee de persoonlijke groei van onze medewerkers. Dit vanuit de volle overtuiging dat persoonlijke groei een belangrijke bijdrage verleent aan de continue verbetering van onze dienstverlening. De personenschadebranche groeit nog steeds terwijl de arbeidsmarkt krimpend is. Sedgwick heeft zich altijd bezig gehouden met het enthousiasmeren en opleiden van jonge mensen, vaak starters op de arbeidsmarkt.  Veel van onze collega’s in de branche werken bij Sedgwick of zijn hier ooit begonnen. Daar willen wij graag een vervolg aan geven. De benoeming van Vicky is het bewijs dat wij hier vol voor blijven gaan.”

Vicky van Holten is in januari 2002 als personenschade-expert bij een rechtsvoorganger van Sedgwick begonnen. Hiervoor is zij 10 jaar als advocaat werkzaam geweest Zij heeft een schat aan ervaring binnen alle deelgebieden van het personenschadevak. Of het nu gaat om verkeersongevallen, algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, beroepsziekten of medische aansprakelijkheid; zij is in alle markten thuis. Naast haar inhoudelijke kennis beschikt zij over belangrijke vaardigheden die in het vak van personenschade-expert essentieel zijn, zoals empathie, oplossingsgerichtheid en analytisch vermogen.

Yvette van den Bos: “Ik ben erg blij dat Vicky bereid is om onze hoogstaande kwaliteit verder te blijven door ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het behouden hiervan. Vicky is wat mij betreft, echt de juiste persoon om deze functie te vervullen. Binnen de divisie Personenschade van Sedgwick heeft zij bovendien een enorm draagvlak. Ik ben er trots op dat wij de weg die door ons is ingeslagen, namelijk het voldoen aan de NKL-normen binnen alle geledingen van personenschade, zo verder kunnen vervolgen.” Martin de Haan, General manager Personenschade, vult op LinkedIn aan:”De al grote focus op kwaliteit zullen wij hiermee versterken. Wij wensen Vicky heel veel succes en plezier toe in deze nieuwe functie.” 

Binnen de divisie Personenschade, die bestaat uit de Afdeling Personenschade  en de Afdeling Werk & Welzijn, houden 34 personenschade-experts zich bezig met de behandeling en afhandeling van personenschadedossiers (inclusief overlijdensschade). De personenschade-experts voeren een voornamelijk ambulante functie uit. Zij doen onderzoek naar toedracht en aansprakelijkheid binnen alle disciplines en treden daarnaast op als regisseur bij de verdere behandeling en begeleiding van het letselschadetraject. Onder de divisie Personenschade ressorteert de afdeling Werk & Welzijn, die eveneens voldoet aan alle Keurmerk regels. Zorgschade-experts (ergotherapeuten), rekenkundige experts en arbeidsdeskundige experts leveren vanuit deze afdeling een belangrijke bijdrage aan de behandeling en afhandeling van de dossiers.