Salvagemeldingen gedurende de jaarwisseling op hetzelfde niveau als voor corona


 Stichting Salvage is op 31 december 2022 en 1 januari 2023 in totaal 105 keer uitgerukt. Een stijging ten opzichte van vorig jaar. Stichting Salvage is de afgelopen jaarwisseling voor 105 meldingen uitgerukt. Een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar. Dit totale aantal Salvagemeldingen loopt weer in lijn met het aantal van vóór de coronapandemie. Hetzelfde geldt voor het aantal betrokken objecten, dit jaar waren dat er 146.

In dit  overzicht wordt het totale aantal meldingen, gedurende de jaarwisselingen van de afgelopen jaren, weergegeven.

Vuurwerk gerelateerde meldingen

De stijging van de Salvagemeldingen is ook goed terug te zien in het aantal vuurwerk gerelateerde schades, welke dit jaar qua aantallen in lijn waren met de jaren voor corona, ondanks de vuurwerkverboden in verschillende regio’s. Zo zijn er deze jaarwisseling 53 Salvagemeldingen geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 51% van de totale hoeveelheid meldingen. Het hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar. Vorig jaar lag dit percentage nog op 43%. Opvallend is dat van de 53 meldingen, er 10 meldingen waren waarbij de vermoedelijke oorzaak van de branden smeulende vuurwerkresten waren, welke niet goed waren uitgemaakt.

Soort branden

82,1% van de meldingen bestond uit kleine- (56) en middelbranden (31). Gevolgd door zeven grote branden, één zeer grote brand, vijf waterschades, twee aanrijdingsschades en drie overige schades.

Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade-omvang. Wanneer we kijken naar de schade-omvang, zien we dat het in 78% van de meldingen om particuliere objecten ging, waarvan er 30 ernstig beschadigd waren en er drie  als totaalverlies beschouwd konden worden.

Voorlopige cijfers 2022

Salvage heeft het jaar 2022 afgesloten met 5901 meldingen. Een stijging van 10,3% ten opzichte van vorig jaar. Vooralsnog is er daarbij sprake van 3317 belendende panden die schade hebben opgelopen. Daarmee komt het totaal op 9218 objecten waar Salvage haar hulp heeft verleend. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond.

De overige cijfers over het jaar 2022 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl.