Salvage rukt in 2021 5.351 keer uit voor eerste hulp bij schade

Stichting Salvage is in 2021 5.351 keer uitgerukt om eerste hulp te bieden aan gedupeerden bij schade. Dat is 6,4% meer dan de 5.028 uitrukken in 2020. Daarnaast werd nog eens hulp verleend bij 2.690 belendingen, zo blijkt uit het Jaaroverzicht 2021. Bij het overgrote deel van de objecten ging het om een brand, blikseminslag  of exposie (6.365). Daarnaast werden de in totaal 141 Salvagecoördinatoren ingezet bij 1.427 waterschades, 182 stormschades, 56 aanrijdingsschades en 11 overige schades.  Bij 37 meldingen werd hennep aangetroffen en bij 95 asbest.

Opvallend was de stijging van het aantal schadegevallen die waren ontstaan door accu’s en batterijen: 4,7% van het totaal  tegen 3,7 een jaar eerder. Ook waren er 58 meldingen met betrokkenheid van zonnestroominstallaties bij brand, bliksem of explosie.  Als bijzonder kan ook de toename worden genoemd met 54% van  het aantal meldingen  rond de jaarwisseling ondanks het vuurwerkverbod.  Bijna driekwart (72%) van de meldingen kwamen buiten kantoortijden binnen,  In 2021 waardeerden gedupeerden de hulp met een 8,7.

Salvage werd afgelopen jaar het vaakst ingezet bij particuliere bestemmingen: 3.827 (3.571 in 2020), gevolgd door bij bedrijven (572/555), opslag/berging schuur |(452/420), zorginstellingen (198/150) en bedrijven/horeca (190/200), Daarnaast kwamen de salvagecoördinatoiren in actie bij schade aan gecombineerde particuliere/bedrijfspanden (53/76), onderwijsinstellingen (41/47), overheidsgebouwen (9/6) en religieus gerelateerde panden (9/3).

Menselijk handelen lag andermaal het vaakst ten grondslag aan de calamiteit: 23,9% (was 23,0%), gevolgd door kortsluiting cq slecht werkende apparaten (21,0/23,0%), haardkachels (10,2%/7,6%), (vermoeden van brandstichting (7,1%/7,8%), accu’s/ batterijen (4,7%,3,7%), broei/zelfontbranding (4,8%,4,7%), en werkzaamheden (2,7%/2,2%), In 18,6% (20,1%) van de gevallen was de oorzaak onbekend en bij 7,7% (9,8%) ging het om overige oorzaken.

Vanuit 56 vestigingen verrichtten de schadestopbedrijven in totaal 11,726 activiteiten. Het ging in 2,359 van de gevallen om ontgeuren, bij 2,303 om beperkt reinigen, bij 1,797 om afdekken/afschotten van opstallen, bij 1,554 om het opruimen van (brand)resten), bij 1,480 om het wegzuigen van water en bij 1.016 om het plaatsen van ontvochtingsapparatuur .