Salvage en duurzaamheid centraal op Brede bijeenkomst Platform Reconditionering

Onlangs vond een nieuwe editie plaats van de ‘Brede marktbijeenkomst’ van het Platform Reconditionering van de brancheorganisatie  OSB. Vanwege de Corona-maatregelen werd het een virtuele bijeenkomst. Ondanks het gemis aan persoonlijk, fysiek contact spreekt het platformbestuur van een geslaagde bijeenkomst.

Na een korte introductie door OSB-beleidsmedewerkster Ilse Mariën sprak Geerlof van Loo van de Stichting Salvage over de schadestopwerkzaamheden in Coronatijd. Om het aantal reisbewegingen te verminderen waren enkele maatregelen getroffen. Zo waren meer coördinatoren ingeroosterd, werden meer zaken waar mogelijk of afstand afgehandeld en werd de ‘keuzecirkel’ voor schadestopbedrijven verkleind tot een reisafstand van 30 minuten.

 Een en ander had nauwelijks invloed op de snelheid van handelen. Volgens gedupeerden was zo’n 31% van de schadestopbedrijven snel ter plaatsets  ca 66% op tijd. Ook vertelde hij de aanwezigen wat de mogelijke impact zal zijn voor de werkwijze van Salvage en de deelnemende schadestopbedrijven als de Corona-maatregelen aanhouden.

Nadat verschillende  bestuursleden  kort een drietal bestuurszaken hadden belicht – het standaardbestek, de pilot Duurzame inzetbaarheid reconditionering en ‘Groen Gedaan’ was het tijd voor een presentatie over duurzaamheid, die werd verzorgd door Rob Rommelse (OSB) en Onno Nillesen (PlanNed), waarbij onder meer werd ingegaan op een 17-tal  Sustainable Development Goals (SDG’s) en de mogelijke impact, gevolgen en mogelijkheden voor reconditioneringsbedrijven. Omdat tijdens de vergadering bleek  dat er bij de deelnemende bedrijven behoefte is om verder te gaan met het thema duurzaamheid zal dit zeker een vervolg krijgen