RVO voert herstelactie uit in het voordeel van gedupeerden waterschade

Ongelukkigerwijs zijn gelijke gevallen niet altijd gelijk behandeld bij de afhandeling van aanvragen voor tegemoetkoming voor de waterschade die was ontstaan na de enorme regenval in Limburg in juli 2021. Het gaat hier om tegemoetkoming voor particulieren op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts). RVO gaat een herstelactie uitvoeren om alsnog op uniforme wijze de gedupeerden financieel tegemoet te komen. Dit zal in het voordeel van de gedupeerden uitpakken.

De WTS is bedoeld voor een tegemoetkoming van redelijkerwijs niet verzekerbare schade. Dat wil zeggen, dat alleen schade aan woning en inboedel wordt vergoed die redelijkerwijs niet verzekerbaar is.

Ongelijke behandeling

Bij de uitvoering van de regeling is echter in veel gevallen tegemoetkoming verstrekt voor schade die wel redelijkerwijs verzekerbaar was. Ook is geen eenduidige definitie van het begrip inboedel gehanteerd. Omdat het begrip inboedel niet uniform is toegepast is het voorgekomen dat de ene aanvrager wel een tegemoetkoming heeft ontvangen voor bijvoorbeeld tuinmeubilair en de andere aanvrager niet. De ruimere definitie van inboedel zal bij de herstelactie worden gehanteerd. Tuinen (of bestrating), schade aan caravan, tuinhuis of boot, vallen overigens nadrukkelijk niet onder de ruimere definitie van het begrip inboedel.

De ontstane situatie is onwenselijk. RVO zal daarom eenmalig, in deze specifieke situatie, een herstelactie uitvoeren in het voordeel van de gedupeerden. RVO benadrukt dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend voor gedupeerden van andere schadegevallen uit het verleden of in de toekomst.

Terugwerkende kracht

RVO zal met terugwerkende kracht een ruimere interpretatie van het begrip inboedel hanteren voor particulieren in het schadegebied. Dit betreft ook particulieren met redelijkerwijs verzekerbare schade voor zover de schade niet door de verzekeraar wordt vergoed. Bovendien geldt dit zowel voor particulieren die al een aanvraag hebben ingediend als voor particulieren die nog geen eerdere melding hebben gedaan. Particulieren die zich nog niet eerder hebben gemeld kunnen zich tot 1 juli 2022 melden bij RVO.

Op deze wijze wordt de schade van particuliere gedupeerden van de waterschade in Limburg op eenzelfde wijze vastgesteld en worden gelijke gevallen alsnog gelijk behandeld.

Verzekeraars

Intussen hebben verzekeraars zo’n negentig procent van de particuliere schades en ongeveer zeventig procent van de zakelijke schades volledig afgehandeld. Dat blijkt uit een vierde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars die de cijfers tot februari 2022 bevat. Volgens woordvoerder Barbara van der Rest zorgen grote, complexe schades, samen met de invloed van COVID-19 en de schaarste in de bouwbranche voor een langer afhandelingsproces. “Voor de zaken die langer duren, bijvoorbeeld doordat er eerst moet worden gedroogd, zijn wel voorschotten overgemaakt. Daarnaast hebben verzekeraars, waar nodig, voor vervangend onderdak geregeld. Helaas blijft er in veel gevallen ook nog ongemak. Dat komt mede doordat er behoorlijk wat onverzekerde schade was, met name aan overheidseigendommen, gewassen en gederfde toerisme-inkomsten of ander omzetverlies.”

De totale verzekerde schade door de overstromingen in juli 2021 wordt geschat op tussen de 160 en 250 miljoen euro.