RVJ aan Zee wordt Context aan Zee


Vanuit de gedachte dat ‘goede tradities in stand moeten worden gehouden’, vindt  op 12 september a.s. in Noordwijk aan Zeen de 9e editie plaats van ‘RVJ aan Zee’ Met dit verschil dat het event door de recente krachtenbundeling met Context  wordt omgedoopt in ‘’Context aan Zee’.

Het event wordt  vanaf 17.00 uur gehouden in Strandpaviljoen ‘De Zeemeeuw’ aan het Noordwijkse strand. “vieren gecombineerd het 15-jarig bestaan van Context BV en het 65-jarige jubileum van RVJ. Ook de partnerbedrijven  Lindesk en Interlloyd particiiperen in deze reletiebijeenkomst . nemen ook deel aan dit event”, aldus de organisatoren.