Reactie IMG op rapport parlementaire enquête: erkenning voor Groningers en terecht sprake van een in te lossen ereschuld


“De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft een indrukwekkend, doorwrocht en evenwichtig rapport opgeleverd. Het rapport van de commissie biedt de Groningers erkenning en geeft terecht aan dat er sprake is van een ereschuld die aan hen moet worden ingelost.” Dat is de eerste reactie van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op het rapport

“Het rapport geeft ook aanbevelingen die volgens ons helpen de erkenning om te zetten in noodzakelijke verbeteringen bij de afhandeling van schade. De schadeafhandeling moet ‘milder, makkelijker en menselijker’. Om dat mogelijk te maken is het ook nodig dat de politiek de bevoegdheden voor het IMG verruimt.”

Het IMG vervolgt: “Bij een eerste lezing van de conclusies en aanbevelingen zien we ook een duidelijke oproep om de Groninger zelf, via de maatschappelijke organisaties, structureel te betrekken bij de verdere invulling van de oplossing. Dus de wijze waarop de aanbeveling moeten worden uitgewerkt en ingevoerd.Vanzelfsprekend moeten we het rapport nader bestuderen om een meer uitgebreide reactie te kunnen geven. In het algemeen kunnen we zeggen dat we de aanbevelingen van harte onderschrijven en er op een zo spoedig mogelijke termijn invulling aan zullen geven.”