QBuild de Jong, QBuild Reco en Stiel Groep vormen voortaan samen één QBuild


Met een compleet nieuwe huisstijl en website is vandaag het nieuwe QBuild gelanceerd. “De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het nieuwe gezicht van het merk. Tot voor kort werd er nog geopereerd onder drie verschillende namen, QBuild de Jong, QBuild Reco Herstel en Stiel Groep. “

In een toelichting schrijven de drie bedrijven: “Drie bedrijven die allemaal hetzelfde doel hebben: de opdrachtgever en de eindgebruiker gelukkig maken. Daarom is er besloten om deze bedrijven en al hun krachten te bundelen onder dezelfde noemer, namelijk QBuild. Dit betekent dat opdrachtgevers bij QBuild terecht kunnen voor een totaalpakket aan diensten op het gebied van het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving.  De QBuild dienstverlening omvat calamiteitenherstel, renovatie & onderhoud, totaalonderhoud, mutatieonderhoud, dakwerken en E&W installaties.”


Eén merk

“Samen bouwen we de toekomst, letterlijk. Door nu tijd en energie in de verduurzaming van onze leefomgeving te steken, leggen we de fundering voor een gezondere wereld. Voor onszelf én toekomstige generaties.”, zo luidt de  visie van QBuild. Wat houdt dat in? “Voor de opdrachtgever en eindgebruiker verandert er in de praktijk weinig. Zij kunnen nog steeds voor dezelfde diensten als voorheen bij QBuild terecht. Enkel wordt het dienstenpakket nu verder uitgebreid.


Op het zicht verandert er wel het één en ander. De lancering van het nieuwe QBuild gaat gepaard met een complete rebranding. Dit begint met een nieuwe huisstijl. Deze huisstijl is vanaf nu overal terug te vinden, zo is het wagenpark geüpdatet en krijgen alle medewerkers nieuwe werkkleding. Daarnaast is vandaag de compleet vernieuwde website gelanceerd, www.qbuild.nl.

Het samenvoegen van QBuild de Jong, QBuild Reco Herstel en Stiel Groep betekent dat deze namen en de daarbij behorende communicatiekanalen komen te vervallen. De Jong en Reco maakten al gebruik van dezelfde website en LinkedIn-pagina,
die van Stiel Groep komen per 21-12-2021 te vervallen. Vanaf nu verloopt alle onlinecommunicatie via www.qbuild.nl en www.linkedin.com/company/qbuild-groep