ProRail raamt schade overstromingen aan spoor op ruim 500.000 euro; Belgische spoorwegbeheerder Infrabel op 30 tot 50 miljoen euro

ProRail heeft een eerste inschatting gemaakt van de schade aan het spoor die is ontstaan als gevolg van de wateroverlast in Limburg. De spoorbeheerder houdt vooralsnog rekening met een kostenpost van ruim een half miljoen euro. De schade kan hoger uitvallen, bijvoorbeeld aan duikers en onderdoorgangen in Limburg. Daarnaast is het mogelijk dat kabelwerk, funderingen en andere minder zichtbare infra schade ondervonden kan hebben. Dit wordt mogelijk pas in de komende maanden of jaren duidelijk, bijvoorbeeld doordat kabels sneller corroderen. Dit zou in de toekomst voor onverwachte storingen kunnen zorgen.” zo meldt de spoorwegbeheerder op haar website. Zijn Belgische equivalent Infrabel komt beduidend hoger uit: 30 tot 50 miljoen euro en in

ProRail zal bij de herstelwerkzaamheden bestuderen hoe deze met het oog op de toekomst het beste uitgevoerd kunnen worden. “Bij herstel wordt nu ook al gekeken naar de wijze waarop we dat klimaatbestendig kunnen uitvoeren, dus bijvoorbeeld door direct zaksloten aan te passen”, aldus een  woordvoerder. Deze sloten vangen het regenwater op waarna het wegzakt in de bodem. “Daarnaast vragen we onze collega’s van klimaatadaptie – een team wat zich bezighoudt met klimaatverandering en wat de gevolgen hiervoor zijn voor het spoor – om deze weken met ons te evalueren om zo tot extra verbetermaatregelen te komen.”

België

Spoornetbeheerder Infrabel verwacht dat de schade aan het Belgische spoornetwerk door overstromingen tussen de dertig en vijftig miljoen euro zal uitkomen. De helft van het Waalse spoornet is momenteel buiten gebruik. Dit betekent naast overlast voor reizigers ook financiële schade voor bedrijven die afhankelijk zijn van spoorvervoer. “Voorlopig schatten we de schade tussen de 30 en 50 miljoen euro. Maar nog niet overal is het water weg getrokken. Dus het is nog even afwachten om een goede inschatting te kunnen maken”, laat Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken weten aan de VRT.

Naar aanleiding van het noodweer en de overstromingen zijn vele spoorlijnen in het zuiden van België versperd, een brug is ingestort, modderstromen hebben de ballast verplaatst en vele baanvakken en locaties zijn niet meer bereikbaar omwille van grondverzakkingen onder de spoorinfrastructuur.“In totaal moeten we voor 70.000 ton aan nieuwe kiezels leggen, enkele tienduizenden dwarsliggers moeten we vervangen, en meer dan 10 kilometer aan spoorbermen en grondverzakkingen moeten opnieuw worden gestabiliseerd”, vervolgt Baeken.

Infrabel-topman Benoit Gilson laat aan de VRT weten dat zowat de helft van het netwerk in Wallonië buiten gebruik is. Alhoewel er op Vlaamse bodem geen schade genoteerd werd, zijn er ook repercussies voor Vlaamse spoorvervoerders. Zo is de lijn in Nassogne bijvoorbeeld een belangrijke as voor goederentransport tussen bedrijven hier in de regio, de Antwerpse haven, maar ook richting Italië en Frankrijk.”

Ook de logistieke schade voor lokale bedrijven is enorm. “Zo is er een papierfabriek die gebruikmaakt van het goederentransport op deze lijn. Vaak is er wel een strategische stock, maar na enkele weken is die ook uitgeput”, aldus Thomas Baeken. “Ook de fabriek van ArcelorMittal in Luxemburg stuurt vaak staal over deze lijn richting de Antwerpse haven. En in Athus, in het zuidelijkste puntje van ons land, is een grote containerterminal waar containers van vrachtwagens op treinen worden overgeladen. Ook die hangt sterk af van deze lijnen”, aldus de woordvoerder.