Post-Covid-19 meldingen in de eerste helft van 2022: een bijna verdubbeling van het aantal meldingen ten opzichte van het eerste kwartaal 2022

Sinds de invoering van de nieuwe CAS-code R606 voor long-COVID-19 op 5 januari 2022 zijn tot en met juni 2022 meer dan tweehonderd beroepsziektemeldingen van Post-COVID-19 gedaan. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal. Het grootste deel daarvan komt uit de gezondheidszorg.De meeste mensen met een COVID-19 besmetting, herstellen hier weer snel van. Een deel van de mensen houdt langdurig klachten. Dit wordt ook wel post-Covid of Long-Covid genoemd, zo meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) ( www.beroepsziekten.nl.)

Naast het melden van een Covid besmetting als beroepsziekte (R605), is op 5 januari 2022 de CAS-code R606 voor het melden van Post- Covid-19 als beroepsziekte ingevoerd. Post-Covid-19 is gedefinieerd als “Aanhoudende klachten en symptomen die na meer dan 12 weken na de initiële bevestigde of mogelijke/waarschijnlijke COVID-19 besmetting aanwezig zijn of ontstaan” gebaseerd op de definitie van de WHO . Een protocol voor het melden van Post-COVID-19 als beroepsziekte is te vinden op: Beroepsziekte-Long-Covid_NCvB-CAS-code_definitie-en-protocol.pdf (beroepsziekten.nl)

Tot en met juni 2022 zijn inmiddels 204 meldingen van Post-Covid-19 gedaan, door 100 bedrijfsartsen. In de periode tot half maart 2022 waren er 117 Post-Covid beroepsziekten gemeld door 61 bedrijfsartsen.  Dit betekent een bijna verdubbeling van het aantal meldingen. De meeste meldingen waren afkomstig uit de beroepsgroep verzorgend personeel (36%), bijvoorbeeld verzorgenden in de thuiszorg, kraamverzorgers, en medewerkers op een kinderdagverblijf. Di wordt gevolgd door vakspecialisten op het gebied van gezondheidszorg (23%) zoals verpleegkundigen, verloskundigen en tandartsassistenten.

Ruim tachtig procent (80%)van de Post-Covid-19 meldingen betreffen vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar (SD=11), en de meeste meldingen zijn gedaan in de leeftijdsklasse ‘ouder dan 50 jaar’ (48%).De meeste Post-Covid-19 meldingen waren afkomstig uit de sector gezondheidszorg (76,5%), gevolgd door de sector onderwijs (9,3%) en overheid en openbaar bestuur (4,4%).In de meerderheid van de Post-Covid-19 meldingen was sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, met verzuim van meer dan 6 maanden (59,8%). In een klein deel van de meldingen was sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid, variërend van 15 tot meer dan 50%.

Ernst van de aandoening aantal %
Ernst van de aandoening onbekend 2 1
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim niet gespecificeerd 8 3,9
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 1 tot 3 maanden 7 3,4
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 3 – 6 maanden 43 21,1
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim meer dan 6 maanden 122 59,8
Blijvende arbeidsongeschiktheid, % onbekend 12 5,9
Blijvende arbeidsongeschiktheid, 15 % tot 19% 1 0,5
Blijvende arbeidsongeschiktheid, 30 % tot 49% 1 0,5
Blijvende arbeidsongeschiktheid, meer dan 50% 8 3,9
Totaal 204 100