Platform Reconditionering maakt met standaardbestek vergelijking verschillende offertes voor klanten beter mogelijk

Het Platform Reconditionering van brancheorganisatie Schoonmakend Nederland (voorheen OSB) voor de schoonmaaksector heeft een standaardbestek voor reconditioneerders ontwikkeld. Het standaardbestek heeft als doel om de opdrachtgever (verzekeraar, schade expert, klant) in staat te stellen meerdere offertes goed te vergelijken en draagt op die manier volgens het platform  bij aan transparantie in de markt.

 “Reconditioneerders gebruiken het bestek om eenduidig aan te geven welke werkzaamheden zij gaan uitvoeren. Voor opdrachtgevers wordt het eenvoudiger om offertes met elkaar te vergelijken, terwijl eerlijke concurrentie tussen de reconditioneringsbedrijven gehandhaafd blijft.”

Transparantie en eerlijke concurrentie
“De wens om in offertetrajecten met een standaardbestek te werken, leeft al langer bij leden van het platform reconditionering. Het is een stap in de verdere professionalisering van de branche”, aldus Rob Rommelse (directeur Schoonmakend Nederland). “Wij geloven in het bestek en juichen het toe als opdrachtgevers ook zelf gaan vragen om dit bestek te gebruiken.”

In een toelichting op het standaardbestek meldt het OSB Platform Reconditionering: “Het Platform Reconditionering van Schoonmakend Nederland heeft de afgelopen periode met reconditioneerders (leden en niet-leden van Schoonmakend Nederland), opdrachtgevers en stakeholders gesproken over een standaardbestek voor reconditionering. Het standaardbestek heeft als doel om de opdrachtgever (verzekeraar, schade expert, klant) in staat te stellen meerdere offertes goed te vergelijken. Dat kan als alle reconditioneerders het formulier gebruiken als specificatie c.q. verduidelijking van de uit te voeren werkzaamheden bij een prijsopgave (inschrijving). De opdrachtgever geeft openheid van zaken bij de keuze voor een reconditioneerder. Concurrentie blijft gehandhaafd doordat de reconditioneerders sneller/slimmer/goedkoper kunnen aanbieden/offreren. Technische reconditionering is uitgesloten tenzij het onderdeel uit maakt (in onderaanneming) van het werk waar de reconditioneerder voor inschrijft.”

De OSB houdt zich aanbevolen voor suggesties voor verbeteringen. Deze kunnen worden verstuurd  schoon@schoonmakendnederland.nl.