PERILS raamt schadelast windstorm Ciarán voor verzekeringssector op 1,9 miljard euro


De recente Europese tropische windstorm Ciarán, die ook Emir werd genoemd, wordt een van de grootste stormschades in Noord-Europa in bijna twee decennia. PERILS schat de schade in de verzekerings- en herverzekeringssector aanvankelijk op bijna €1,9 miljard. Dat is het hoogste schadebedrag  voor een enkele Europese windstorm, in plaats van een cluster, sinds Kyrill in 2007.

Windstorm Ciarán (Emir) teisterde Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland tussen 1 en 2 november 2023 en kende enkele van de zwaarste windstoten in Europa sinds enkele jaren. Frankrijk droeg het grootste deel van de bijna 1,9 miljard euro aan verzekerde verliezen, waarvan 1,593 miljard euro aan het land werd toegeschreven.

Christoph Oehy, CEO van PERILS:  “Hoewel windstorm Ciarán winden met recordkracht naar Bretagne bracht, had de impact veel erger kunnen zijn als het pad van de storm zuidelijker of noordelijker had gelegen. De meest extreme winden trokken echter over het Kanaal, waardoor grote bevolkingscentra gespaard bleven .”Desondanks waren de schades voor de verzekeringssector aanzienlijk, met Frankrijk aan de leiding met een aanzienlijke marge, gevolgd door het VK, België en Nederland. Voor Frankrijk, waar de schades werden geschat op 1.593 miljoen euro, is windstorm Ciarán het grootste schadebedrag sinds windstorm Klaus in 2009. Als we kijken naar de historische schades  door windstormen in Frankrijk, dan zien we dat een dergelijk schadebedrag  door windstormen ongeveer eens in de twaalf jaar voorkomt.  Het verlies voor Klaus werd geschat op slechts 1.574 miljoen euro.

PERILS eerste schatting voor Ciarán is aanzienlijk hoger dan de openbare schattingen van risicomodellers, aangezien Verisk de storm had geschat op 800 miljoen euro tot 1,3 miljard euro en Moody’s en RMS de storm had geschat op 900 miljoen euro tot 1,5 miljard euro. Ciarán werd gevolgd door de extratropische windstorm “Domingos”, ook bekend als “Fred”, maar PERILS stelt dat deze de rapportagedrempel van 300 miljoen euro niet overschreed.PERILS schatte onlangs dat de Europese windstormen Babet en Aline van oktober dit jaar een schade veroorzaakten voor de verzekeringssector van ongeveer 509 miljoen euro.