Organisaties zien vooral digitale kwetsbaarheid toenemen

De meerderheid van de organisaties ziet fraude als een toenemend risico in het algemeen. Als oorzaak noemen ze digitalisering, automatisering en nieuwe technologie. Maar ook hier geldt weer dat men het risico meer voor de ‘buurman’ ziet dan voor zichzelf ). Vooral bij minder grote bedrijven wordt gemakkelijk gedacht ‘bij mij gebeurt het niet’ of ‘ik ken mijn medewerkers’ of ‘onze firewall is goed genoeg’.

Driekwart van de grote bedrijven (meer dan 5000 FTE) ziet fraude wel als een toenemend risico voor zichzelf.

• “Digitalisering zorgt voor meer mogelijkheden om fraude te plegen.”

• “Ik denk dat in de groeiende online markt en vooral het gebrek aan kennis hiervan bij de oudere generaties zorgt voor een groter wordend risico op oplichting en phishing.”

 • “Er zijn heel veel rechtstreekse mails naar medewerkers met telkens links en toegangen tot ons netwerk.”

• “Men wordt steeds slimmer en technologie wordt ook voor criminelen geavanceerder.”

• “Alles gaat digitaal en dat is goed maar wel heel erg fraudegevoelig.”

• “IT en automatisering vergemakkelijken het werk, maar ook fraude. De stroom aan gegevens wordt zo groot dat het moeilijk is om deze te controleren.”