Onderzoek Friss: 18% van schadeclaims is frauduleus

In de verzekeringsbranche wordt er in het algemeen van uitgegaan dat één op de tien schadeclaims frauduleus is. Uit een recent onderzoek van Friss onder 443 verzekeringsprofessionals in 52 landen komt naar voren dat dit percentage veel hoger is: 18%.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat drie van de vijf respondenten het aantal frauduleuze schadeclaims zien toenemen, een stijging die vooral wordt toegeschreven aan de Corona-pandemie. Dat gaat in de vorm van in scene gezette aanrijdingen of autodiefstallen, gefingeerd ongevallen in en rond de woning en fraude met nota’s en facturen (zowel rekeningen voor verzonnen diensten als opschroeven van werkelijke kosten).

Als gevolg van Corona  hebben twee van de drie verzekeraars de focus op digitalisering verhoogd,  richt 47% de aandacht op het verminderen van de kosten en heeft een derde het aantal fraudechecks geïntensiveerd. Inmiddels geeft acht van de tien bedrijven aan van de aanpak van verzekeringsfraude een prioriteit te hebben gemaakt. Verder ziet 60% vooral voordelen van het implementeren van fraudedetectiesoftware  in het verbeteren van de schadelast, 49% in real-time detectie en 45% in een kwaliteitsverbetering van de portefeuille. 

Op de vraag hoe hun bedrijf het best de fraudeaanpak kan verbeteren, antwoordden de meesten (56%) het gebruik van geautomatiseerde fraudedetectietools, gevolgd door het delen van data tussen de verschillende afdelingen binnen het bedrijf (49%), het leren van andere verzekeraars (39%), het uitwisselen van data met andere verzekeraars (37%) en het uitwisselen van kennis tussen afdelingen (36%). Gevraagd naar de Top-3 uitdagingen in de aanpak van verzekeringsfraude wordt net als in 2018 als nummer één genoemd de kwaliteit van de interne data; dataprotectie en privacy staat op plek 2 (niet in Top 3 in 2018) en onvoldoende toegang tot externe gegevens (nummer 2 uitdaging in 2018) op plaats 3 .