NKL-keurmerk voor Slond Letselschade Expertise

Op 12 mei jl. heeft Slond Letselschade Expertise met goed gevolg een bezoekaudit doorstaan in het kader van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Met deze audit is vastgesteld dat de organisatie voldoet aan de eisen uit het Reglement Belangenbehartiging en tot 12 mei 2015 het Keurmerk NKL mag voeren voor de Beroepsgroep Belangenbehartigers.

“Na een positieve audit ingeschreven in het NKL. Wij zijn heel blij”, meldt het Letselschadebureau zelf op LinkedIn.