NIVRE heeft portefeuilles verdeeld onder nieuwe bestuursleden

Woensdag 13 oktober jl. vond de eerste bijeenkomst van het net aangetreden NIVRE-bestuur plaats. In de gisteren verschenen nieuwsbrief stelt directeur Susan Mogony dat de speerpunten uit het project ‘Samen naar  de Toekomst’  de leidraad worden voor de komende bestuursvergaderingen en de onderliggende begroting.

“Een belangrijk speerpunt uit het project is de rol van het NIVRE in de markt. Ook in de branchevergaderingen, die eveneens gestart zijn met het maken van de branchejaarplannen, komt deze rol aan bod.  Naast de rol van het NIVRE, hebben we nog meer speerpunten om onze tanden in te zetten. Zo  hebben we o.a. het speerpunt Jonge aanwas, maar blijft ook de kwaliteit van de opleidingen en PE een belangrijk aandachtspunt. Deze laatste twee zijn dan ook in het bestuur belegd als portefeuilles. Daarnaast heeft de governance van het NIVRE inmiddels haar basis gekregen in de statuten. “

De bestuursleden hebben de portefeuilles verdeeld in de afgelopen vergadering. Naast de rollen van voorzitter Klaas Brand, plaatsvervangend voorzitter Francie Peters en penningmeester Stefan Meerkerk, zal Bart Hoogstad de portefeuille Commissie PE over nemen van Francie. Michiel Jongeneel zal op termijn de portefeuille Commissie Opleidingen van Klaas overnemen. Ook is de portefeuille Communicatie weer in het leven geroepen. Communicatie zal een grote rol gaan spelen in het project Samen naar de Toekomst. Deze portefeuille wordt opgepakt door Joost Groot.

Nieuwsbrief

In de NIVRE-nieuwsbrief wordt verder aandacht besteedt aan de vergadering van het branchebestuur Motorvoertuigen, waarin behalve de samenstelling ook stil is gestaan bij het duurzaam schadeherstel, aan het initiatief Directe Schadeafhandeling van verzekeraars en schrijft Martin de Haan een in memoriam over Daniël Hofmans (oprichter Hofmans Letselschade) waarin hij deze omschrijft als ‘grondlegger van het harmoniemodel’  

De uitgave wordt gecompleteerd door een terugblik op de NIVRE cursus Basiskennis Edelmetalen & Edelstenen, gegeven door Ouëndag & Silberman, aankondigingen van de PE-bijeenkomsten van de Branche Motorvoertuigen (over Waarborgfonds Motorverkeer),  de Branche Toedrachtonderzoek (De GPO in de praktijk), de NIVRE-cursus Scheepvaart en Techniek   (Module 3, Berging en Hulpverlening en het fraude-webinar ‘Boef de Baas’ van het Verbond van Verzekeraars.  Tot slot omvat de nieuwsbrief een reminder voor het  Rendez Vous’d’Expertise op 17 november in Vianen met als thema ‘Zichtbaar en Trots’, waaraan onder meer wordt meegewerkt door TV- en theatermaker Arjan Lubach en Sietse Bakker (Eurovisie Songfestival).

Klik hier voor de gehele nieuwsbrief: www.nivre.nl/over-het-nivre/nivre-nieuwsbrieven/nivre-nieuwsbrief-editie-8/ 

NIVRE heeft portefeuilles verdeeld onder nieuwe bestuursleden