Nieuw rapport Sedgwick Brand Protection: 2022 was recordjaar voor terugroepen van producten in de VS


 Voor het tweede opeenvolgende jaar werden in de VS meer dan 1 miljard eenheden van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, medische apparatuur, auto’s en consumentenproducten teruggeroepen. Volgens Sedgwick’s laatste State of the nation recall index report was 2022 een recordjaar voor het aantal teruggeroepen eenheden, namelijk bijna 1,5 miljard. Nu de regelgeving steeds strenger wordt, zou 2023 wel eens opnieuw een jaar met 1 miljard stuks kunnen worden, waardoor bedrijven in alle sectoren waakzaam moeten blijven op het gebied van productveiligheid en voorbereiding op recallacties.

  • Het aantal recalls voor auto’s daalde in 2022 met 12,6% ten opzichte van 2021. De sector kende ook een daling van 10,3% van het aantal teruggeroepen eenheden, een dieptepunt in negen jaar;
  • Het aantal teruggeroepen consumentenproducten steeg in 2022 met bijna een derde (31,2%) ten opzichte van 2021, maar het aantal teruggehaalde eenheden halveerde bijna (45,4%), van 42,8 miljoen in 2021 tot 23,4 miljoen in 2022;
  • Het aantal door de FDA uit de markt gehaalde  levensmiddelen steeg in 2022 met 700,6%. Met 416,9 miljoen teruggeroepen eenheden is dit het hoogste aantal in tien jaar. Terwijl het aantal teruggeroepen levensmiddelen van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) gelijk bleef, daalde het volume teruggeroepen eenheden aanzienlijk (87,0%) van 13,4 miljoen kilo in 2021 tot 1,7 miljoen kilo in 2022;
  • Hoewel het aantal teruggeroepen farmaceutische producten in 2022 met een derde (32,5%) is gedaald, is het aantal teruggeroepen eenheden meer dan verdubbeld (114,4%) tot 567,3 miljoen. Dit is het hoogste aantal in tien jaar voor de sector’;
  • Het aantal recallacties  in de sector medische hulpmiddelen steeg in 2022 met 8,8%, van 837 in 2021 tot 911. Het aantal getroffen eenheden daalde met 27,2% ten opzichte van 2021 tot 438,7 miljoen eenheden in 2022.

Branchetrends

Elektrische voertuigen (EV) blijven in 2023 een belangrijk aandachtspunt voor de auto-industrie, regelgevers en wetgevers, aangezien de VS blijven streven naar een emissievrije toekomst. Fabrikanten kunnen ook de ‘slimme functies’ van hun voertuigen het doelwit van nieuwe regelgeving vinden, aangezien cyberbeveiliging een grotere bedreiging wordt in steeds meer verbonden voertuigen. Deskundigen bevelen aan om industrienormen te ontwikkelen en de regelgevende instanties kunnen daar in 2023 mee beginnen.

De Consumer Product Safety Commission (CPSC) zal in 2023 waarschijnlijk streng blijven toezien op de naleving van de regelgeving, na een jaar van civielrechtelijke sancties en aandachttrekkende persberichten. Andere regelgevende instanties zijn geïnteresseerd in consumentenproducten: de Environmental Protection Agency (EPA) kijkt naar PFAS en de Federal Trade Commission (FTC) overweegt het toezicht op greenwashing aan te scherpen.

2023 zal nieuwe onzekerheden brengen voor de voedings- en drankenindustrie, aangezien de Food and Drug Administration (FDA) plannen heeft aangekondigd om de voedingskant van het agentschap te reorganiseren en het voedingsbeleid en de voedselregulering onder te brengen bij één adjunct-commissaris. Fabrikanten en leveranciers zullen dit proces op de voet moeten volgen om eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen in de regelgeving of het beleid te evalueren.

Fabrikanten van medische hulpmiddelen zullen meer verantwoordelijkheid krijgen voor de manier waarop zij kwetsbaarheden op het gebied van cyberbeveiliging na het in de handel brengen zullen bewaken, opsporen en aanpakken. De aanpassing van de regelgeving aan de technologische vooruitgang is een ander gebied waarop fabrikanten moeten letten, aangezien de FDA nu eist dat alle 501(k)-aanvragen het digitale eSTAR-formaat gebruiken.

Twee wetten die eind 2022 werden aangenomen in het kader van de Consolidated Appropriations Act, 2023 (H.R. 2617) zullen talrijke nieuwe verplichtingen voor farmaceutische fabrikanten invoeren rond kwesties als marketing, klinische proeven en de autoriteit van de FDA. De industrie zal ook te maken krijgen met een volledige Unified Agenda van de FDA, die 87 korte- en langetermijnacties omvat, zoals voorgestelde en definitieve regelgeving.

Wat staat ons te wachten in 2023

“Het komende jaar zal waarschijnlijk worden gekenmerkt door dezelfde strikte handhaving van de regelgeving die alle industrieën in 2022 zagen”, deelde Chris Harvey, Sedgwick senior vice president of brand protection. “Regelgevers zijn nu volledig teruggekeerd naar het activiteitenniveau van vóór de pandemie en halen de verloren tijd in met een gestage reeks langverwachte richtlijnen en moderniseringen van bestaande regelgeving. Bedrijven zullen voor de moeilijke uitdaging staan om hun activiteiten flexibel te houden om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen, en tegelijkertijd te anticiperen op en zich voor te bereiden op potentiële economische en geopolitieke problemen.”

Download hier het volledige rapport: U.S. state of the nation recall index.