Nathalie van Beek per 1 oktober jl. manager Personenschade bij McLarens B.V.

McLarens heeft de afgelopen jaren haar dienstenpakket fors uitgebreid en vanuit die groei is ook de afdeling Personenschade sinds eind 2020 een nieuwe tak. Deze inmiddels NKL-gecertificeerde afdeling is voortgekomen vanuit de integratie van destijds SMI, een bureau dat sterk was gericht op het doen van onderzoek op het gebied van medische aansprakelijkheid. Na de integratie is mr. Nathalie van Beek gestart met het verder uitbouwen van deze nieuwe afdeling, die nu al zeven experts kent en drie  dossierassistenten. Een verdere groei is zeker gaande en McLarens verwacht dan ook dit aantal in 2023 verder te kunnen uitbreiden met ervaren experts.

Deze uitbouw op het gebied van medische – en werkgeversaansprakelijkheid was en is mogelijk door een grote inzet en een goede visie van Nathalie, zodat McLarens het als een logische stap heeft ervaren om Nathalie te vragen om per 1 oktober 2022 het huidige management te komen versterken. Met de komst van Nathalie zal niet alleen de afdeling Personenschade een juiste plek krijgen binnen het management, maar meent McLarens ook dat haar inbreng een goede inbreng zal hebben op de gehele visie en strategie van McLarens BV.

Nathalie van Beek is bereikbaar via e-mail: nathalie.vanbeek@mclarens.com