Minder claims woningbranden in 2019, maar hoger schadebedrag per claim

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019, maar de gemiddelde schade per claim is hoger, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. In 2019 ontvingen verzekeraars 64.427 claims tegen 80.979 in 2018, een daling met 20,4%. In vergelijking met 2017 (90.846) en 2016 (105.253) is de daling nog forser, namelijk 29,1% resp. 38,8%.  Sinds 2016 liep het aantal brandclaims per 1.000 huishoudens terug van 13,0, via 11,2 (2017) en 10,0 (2018) terug naar 8,0 vorig jaar

In 2019 vielen 22 dodelijke slachtoffers bij fatale woningbranden tegen 33 in 2018, zo blijkt uit cijfers van de Brandweeracademie. De materiële schadelast voor verzekeraars bedraagt ruim 220 miljoen euro in 2019 en is weinig veranderd ten opzichte van 2018. Wel is de gemiddelde schade per brandclaim toegenomen van 2.764 euro in 2018 tot 3.440 euro in 2019. In 2016 en 2017 bedroeg de gemiddelde schade 1.723 euro resp 2.051 euro.

Provincies en gemeenten

Zoals gebruikelijk ontstonden de meeste woningbranden rond de jaarwisseling. In de provincies Overijssel en Limburg registreerden verzekeraars in 2019 relatief de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 11,2 branden per 1.000 huishoudens, gevolgd door de provincies Noord-Brabant (10,3), Gelderland  en Drenthe (beide 9,1).  Het laagst scoren de provincies Noord-Holland (5,1), Zuid-Holland (6,6) en Zeeland (6,9). De scores in de overige provincies zijn: Flevoland (7,9), Groningen (7,5), Friesland (7,3) en Utrecht (7,0).

 Bij de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners  voert Enschede de lijst aan met 11,5 brandclaims per 1.000 huishoudens. Op de tweede plaats staat Tilburg (10,0), gevolgd door Breda (9,8), Den Bosch (9,2) en Ede en Nijmegen (beide 8,4). De Top-10 wordt gecompleteerd door Haarlemmermeer (8,2), Zwolle (8,0), Almere (7,7) en Apeldoorn (7,5). Van de grote steden scoort Amsterdam met 2,1 het laagst, bij Den Haag  is het aantal brandclaims per 1.000 huishoudens 5,2, in Rotterdam 5,3 en in Utrecht 5,9.

Oorzaken

Uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars blijkt verder onder meer dat bij bijna de helft van alle schadeclaims – 47% – de oorzaak van de brand onbekend is. In een kwart van de gevallen – exact 25% – lag mensen handelen hieraan ten grondslag, bij 6,6% kortsluiting, bij 5,2% broei/zelfontbranding en bij 5% een defect of slecht werkend apparaat. Overige brandoorzaken zijn bliksem (4,7%),  werkzaamheden (3,3%0, brandstichting (2,6%) en haarden/kachels (0,4%).

Rookmelders essentieel

“Rookmelders kunnen een rol spelen in een verdere daling van het aantal claims. Omdat  een rookmelder huisbewoners vroegtijdig waarschuwt voor brand kunnen dodelijke slachtoffers, brandwonden en ernstige brandschade worden voorkomen”,  melden zowel de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland als het Verbond van Verzekeraars.  

Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting: “In de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam, waar de meest ernstige brandwondenslachtoffers worden opgenomen, is een derde van het aantal patiënten slachtoffer van vuur en vlammen. Bovendien gebeurt twee derde van de ernstige brandwondenongevallen in en om de woning. Wij willen slachtoffers van brand voorkomen. Vroege ontdekking van een brand, doordat de rookmelder afgaat, is daarbij van het allergrootste belang.”

Hilda Raasing, portefeuillehouder Brandveilig leven van Brandweer Nederland: “Het is zorgwekkend dat 70% van de huishoudens wel een rookmelder heeft, maar dat deze in maar 35% van de gevallen werkt én op de juiste plaats hangt. Daarom voeren we in oktober actief campagne, om mensen aan te zetten rookmelders op te hangen, ze goed te onderhouden en te vervangen als dat nodig is. Want goed geplaatste en werkende rookmelders redden levens!”.  Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, vult aan: “Snel handelen bij brand is erg belangrijk. Goede rookmelders in het hele huis alarmeren je snel. Zo kan je vlug zelf actie ondernemen om de brand in de kiem te smoren. Daarmee kun je ook brandschade aan je huis en eigendommen beperken, of zelfs voorkomen”.

Brandpreventieweken

Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen het Netwerk Nationale Brandpreventieweken samen om brand, brandslachtoffers en brandschade te voorkomen. Goed geplaatste én onderhouden rookmelders kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. In oktober voeren zij hiervoor campagne met het thema ‘Rookmelders redden levens’. Kijk voor meer informatie op www.rookmelders.nl.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars is een interactieve presentatie van de cijfers te vinden.