McLarens breidt dienstverleningspalet uit door samenwerking met de ervaren toedrachtonderzoeker John Kemp


Sinds 1 april 2022 is John Kemp beschikbaar als toedrachtonderzoeker voor de zaken van McLarens BV. “Met deze aanvulling verkrijgen wij een extra specialiteit om, conform de gegeven reglementen en gedragscodes, een interview met betrokkenen te houden om daarna, of indien noodzakelijk tijdens dit interview, een schriftelijke verklaring op te stellen. Wij verwachten door deze samenwerking tussen John Kemp en de (personen)schade-experts kwalitatief nog beter onderzoek naar de claim te kunnen doen waarbij iedere expert zijn specialisme inbrengt”, licht McLarens toe.

John heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderzoeken van zaken binnen de publieke en private sector, waarvan zo’n 25 jaar in het verzekeringsvak. Sinds de invoering van het branchebestuur toedrachtsonderzoek is hij als registerexpert toedrachtonderzoek ingeschreven bij het NIVRE. Uiteraard beschikt John over de vereiste vergunning van politie en Justitie om namens derden een feiten- en (na toestemming van de verzekeraar) persoonlijk onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de betrokkene(n) of naar privé gegevens.

Sinds drie jaar werkt hij als zelfstadig toedrachtonderzoeker onder de naam Vitrium Investigation en was hij werkzaam als coördinator Speciale Zaken bij AIG.  Daarvoor werkte hij bij onderzoeksbureaus en verzekeraars.