Kom met korting naar de cursus Letselschade & Sociale Zekerheid

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg, arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen vroeger of later een rol spelen in een letselschadedossier. +650 vakgenoten volgden de cursus Letselschade & Sociale Zekerheid. Volgt u op 24 mei a.s.?

Na het volgen van deze intensieve praktijkmiddag met Linda Renders, mr. Matthijs Vermaat, mr. Bernard de Leest en mr. Nicole Wilms, weet u de antwoorden te vinden.

Onderwerpen die aan de orde komen:

Voorzieningen, wonen, zorg en de wetgeving

 • De diverse voorzieningen vervoer, hulp bij het huishouden en zorg/begeleiding
 • Verhuizing en het aanpassen van de woning
 • Convenant Wmo
 • Aspecten van de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige
 • Participatiewet en (im)materiële schade: wat kan een gemeente nu terugvorderen?

Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 • Loondoorbetaling, Ziektewet (Zw) en Werkloosheidswet (WW)
 • Rechten op ziekengeld: opschorting of stopzetting loon (art. 7:629 BW)?
 • Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
 • Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet Poortwachter)
 • WIA, IVA & WGA
 • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)
 • Wajong 2015

Datum: 24 mei 2022

Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre

Accreditatie: NIVRE: 5 PE-punten – NOvA: 5 PO-punten

Profiteer van korting

Meld u met de kortingscode #kkb60rb en u ontvangt 60 euro korting op het reguliere inschrijftarief.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven >