Januari 2023: Toename motorvoertuigdiefstallen zet zich voort

In de eerste maand van dit jaar is de vorig jaar in gang gezette trend van een toename van het aantal diefstallen van motorvoertuigen doorgezet. In januari heeft het LIV (Landelijk Intelligentie- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit in totaal 1.749 motorvoertuigdiefstallen geregistreerd, 144 (9%) meer dan de 1.605 diefstalgevallen vorig jaar januari.

Alleen in de categorie brom- en snorfietsen was er voor het eerst sinds lange tijd sprake van een diefstalafname: met 10,5% van 894 naar 800. Daarnaast waren er vorige maand zowel  bij zware bedrijfsvoertuigen (3)  als bussen (0) net zoveel diefstalgevallen als in januari 2022.

Het aantal personenauto’s dat werd gestolen steeg maar liefst 35% van 448 mar 606. Het ging om 119 (89/+ 33,7%) jonge modellen (t/m 3 jaar oud) en om 486 (359/+ 24,3%) oudere modellen. Daarnaast werden er in januari 136 (100+ 36%) motoren gestolen, 131 lichte bedrijfsvoertuigen (112/+ 16,9%)en 35 aanhangers (34/+ 2,9%). Verder maakt het LIV melding van  de diefstal  van tien land- of bosbouwaanhangwagens  of getr uitr stuk (was 0), eveneens tien motorrijtuigen met beperkte snelheid (vier/+ 150%), acht caravans (twee+ 300%), vijf  opleggers (4/+ 25%), vijf land- en bosbouwtrekkers (4/+ 25%),  en één mobiele machine (0).

Slechts 23%van de gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 1.749  gestolen motorvoertuigen werden er in januari 398 teruggevonden, een terugvindpercentage van slechts 23%, een absoluut laagterecord. Het terugvindpercentage was het hoogst bij zware bedrijfsvoertuigen (67%), 53%), opleggers (40%),  lichte bedrijfsvoertuigen (32%) en personenauto’s van vier jaar en ouder (31%).

Minder dan gemiddeld werden de overige voertuigcategorieën teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. Procentueel  scoren caravans, land- of bosbouwtrekker, land- en bosbouw aanhangwagens of getr uitr stuk  en mobiele machines het slechts. Hiervan werd er in januari namelijk geen enkel gestolen voertuig teruggevonden. Daarna volgen aanhangwagens met een terugvindpercentage van 6%,  motoren (17%), bromfietsen (19%), motorrijtuigen met beperkte snelheid (20%) en personenauto’s t/m drie jaar oud (eveneens 20%).

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 119 24 20%
Personenauto 4 jaar en ouder 486 151 31%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 3 2 67%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 131 42 32%
Bromfiets 800 150 19%
Motorfiets 136 23 17%
Aanhangers 35 2 6%
Caravans 8 0 0%
Bus 0 0
Oplegger 5 2 40%
Land- of bosbouwtrekker 5 0 0%
Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk 10 0 0%
Mobiele machine 1 0 0%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 10 2 20%
Totalen 1.749 398 23%