Jaarrapportage incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

Sinds 2021 houden NIPV en Brandweer Nederland een landelijke database bij met incidenten met AAV’s.Het aantal voertuigen dat rijdt op een alternatieve brandstof, zoals een elektrische batterij of waterstof, neemt flink toe. Daarmee stijgt ook het aantal incidenten met alternatief aangedreven voertuigen (AAV) waarbij de brandweer ter plaatse komt. Sinds 2021 houden NIPV en Brandweer Nederland daarom een landelijke database bij met incidenten met AAV’s. De dataset over 2021 is nu beschreven en samengevat in een rapportage.

De rapportage geeft onder meer een beeld van het aantal en het type incidenten met AAV’s, het soort aandrijving en het type voertuig, maar ook hoe vaak de accu bij incidenten met een elektrisch voertuig in brand heeft gestaan. Het gaat om incidenten in Nederland waarbij de brandweer aanwezig is geweest. In 2021 vonden er in totaal 221 incidenten met 243 AAV’s. Bij deze 221 incidenten ging het om 159 ongevallen en 62 branden. Het grootste deel van de betrokken voertuigen betrof personenauto’s. Ongeveer de helft daarvan was volledig elektrisch aangedreven, en circa 40% betrof een (plug-in-) hybride voertuig.

Lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller: “Deze rapportage vergroot het inzicht in de aantallen en aard van incidenten met AAV’s en biedt handvatten voor de bestrijding van incidenten met deze voertuigen. Bij de dataverzameling werken meerdere afdelingen binnen NIPV, de teams Brandonderzoek uit de veiligheidsregio’s en verkeerskundig bureau VIA nauw samen. Ook de werkgroep Veiligheid van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft bijgedragen met kennis en middelen.”

Oproep aan de brandweer: meld incidenten

Het projectteam wil zo veel mogelijk incidenten in de database opnemen. Wie als brandweerman/-vrouw in 2022 betrokken geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig kan een mail sturen naar het projectteam via aav@nipv.nl. U kunt de jaarrapportage en factsheet downloaden op de onderzoekspagina over de database incidenten met alternatief aangedreven voertuigen