Inter-Focus organiseert evenement op 27 november a.s.: A.I. en mensenwerk: balanceren tussen kansen en risico’s

Inter-Focus organiseert op 27 november a.s. een evenement voor belangenbehartigers, personenschade-experts, arbeidsdeskundigen en HR-managers met als titel ‘ A.I. en mensenwerk: balanceren tussen kansen en risico’s’. Deze zal plaatsvinden in Nieuwspoort, naast het Tweede kamer gebouw in  Den Haag.

“AI gaat snel. Het is iedere sector aangeraden dit thema te agenderen. Ben je voor- of tegenstander van het gebruik van AI? Of ben je nog aan het aftasten? Welke wettelijke kaders zijn in de maak? Toont onderzoek aan hoe A.I. kan worden toegepast? En hoe om te gaan met vooroordelen en inclusiviteit binnen bedrijven en instellingen? Inter-Focus heeft de A.I. handschoen opgepakt en biedt  een evenement inclusief netwerkborrel over de vragen die er leven.”

Die vragen zijn onder meer: Wat zijn de kansen bij inzet van AI? Welke risico’s kleven er aan? Wat zegt de Europese AI-act hierover? Doelgroepen: zijn HR-managers, arbeidsdeskundigen, personenschade experts, werkzaam bij verzekeraars of als belangenbehartiger voor slachtoffers, letselschade-advocaten.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:                                                                                                      12.15 Inloop                                          12.50 Welkom namens Inter-Focus, Reint Rengers, managementadviseur Inter-Focus 13.00 Wettelijk kader en regelgeving A.I., Kim van Sparrentak, Europarlementariër, indiener AI-act, het voorstel voor wet op toezicht.                     13.45 Inclusie op de werkvloer, Shervin Nekuue, Senior Adviseur Diversiteit & Inclusie Ministerie SZW, adviseur Inter-Focus.                               14.30 Koffiepauze                               14.50 Inzet A.I. op de werkvloer, Gert-Jan Mijnen, Hoofd Personenschade Nationale Nederlanden.                                                                             15.35 Wat betekent A.I. voor ons? Marianne Schaaphok, Consultant Responsible AI TNO Sciences Delft  16.20 uur Sluiting door Leyla de Mos, Directeur dienstverlening Inter-Focus                          16.30 Netwerkborrel                                                               17.45 Einde