IMB roept op tot regionale inspanningen om scheepvaart en handel te beschermen nu maritieme incidenten toenemen


In haar deze week verschenen editie van haar Piracy Report heeft het  ICC Internationaal Maritiem Bureau (IMB) in de periode 1 januari – 30 september een stijging waargenomen van het aantal incidenten in de Golf van Guinea en tevens haar zorgen uitgesproken voor de Straat van Singapore.99 incidenten van piraterij en gewapende overvallen op schepen werden gemeld in deze periode, een stijging ten opzichte van 90 incidenten in dezelfde periode in 2022.

Dit jaar werden tot dusver 85 schepen geënterd, op negen schepen werd een aanvalspoging gedaan tot een aanval, drie schepen werden gekaapt en twee schepen werden beschoten. In 89% van de gevallen slaagden de daders erin aan boord te gaan. De meeste  incidenten vonden ’s nachts plaats. Hoewel het gerapporteerde geweld tegen bemanningsleden tot de laagste in drie decennia behoort, blijft het risico voor de bemanning reëel: 69 bemanningsleden werden gegijzeld, 14 ontvoerd, 8 bedreigd, 3 gewond en één aangevallen.

 IMB-directeur Michael Howlett licht toe: “De Golf van Guinee blijft een zorgwekkende regio met een stijging van het aantal gerapporteerde incidenten, in tegenstelling tot de neerwaartse trend die we de afgelopen twee jaar hebben gezien. Het IMB ziet regionale betrokkenheid als cruciaal om de scheepvaart en handel te beschermen en deze misdaden aan te pakken.”

Toename van incidenten in de Golf van Guinee; verontrustende tekenen in de Straat van Singapore

Het aantal gerapporteerde incidenten in de Golf van Guinee bedroeg in de eerste negen maanden van dit jaar, de helft meer dan de 14 voor dezelfde periode in 2022. Zeventien werden geclassificeerd als gewapende overvallen en vier als piraterij met een toenemende zorg voor de bemanning, aangezien 54 werden gegijzeld, 14 ontvoerd en twee gewond raakten.

De Straat van Singapore blijft zorgen baren met 33 gerapporteerde incidenten in de eerste negen maanden van 2023 vergeleken met 31 in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden 31 schepen geënterd, waarbij vijf bemanningsleden gegijzeld en twee bedreigd (25% van de incidenten werd gemeld in juli). In de meeste gevallen werden scheepsvoorraden of eigendommen gestolen. Gezien de moeilijke navigatiemogelijkheden in de Straat van Singapore, kunnen zelfs kleine opportunistische incidenten de veiligheid van de scheepvaart in deze overvolle wateren in gevaar brengen.

Het IMB is ook bezorgd over de risico’s van te late of te lage melding van deze incidenten en prijst de lokale autoriteiten voor het onderzoeken van bijna alle gemelde incidenten.”We moedigen het aan om elk incident, zelfs laag opportunistische, zo snel mogelijk te melden bij de lokale autoriteiten om zeevarenden te beschermen en de veiligheid van de regionale en internationale scheepvaart en handel te waarborgen,” aldus Howlett. 

Stijging van incidenten in de Indonesische archipel en Zuid-Amerika Het IMB registreerde een toename van het aantal incidenten in de Indonesische archipel, met 12 gerapporteerde incidenten vergeleken met 10 voor dezelfde periode in 2020 en 7 in 2021.  Bij vijf van de 12 gemelde incidenten werden messen gezien. Het aantal meldingen vanuit Callao Anchorage in Peru is gestegen van acht in dezelfde periode in 2022 naar dertien, met meldingen van negen gegijzelde bemanningsleden en één bedreigd en een ander aangevallen lid