Holland Herstel Groep gaat nieuwbouw realiseren

Namens Holland Herstel Groep BV en Brisck BV hebben Arno Hermkens (Brisck) en Rob Vlek (Holland Herstel Groep) hun handtekeningen gezet onder een realisatieovereenkomst onder toeziend oog van Paul Weenink (TW Commercial Real Estate) teneinde een nieuw pand te realiseren voor Holland Herstel Groep in Uden. Het pand wordt gerealiseerd aan de Mandemakersstraat in Uden, enkele honderden meters van het huidige onderkomen van Holland Herstel Groep en zal medio 2022 betrokken kunnen worden.Door de realisatie van dit nieuwe bedrijfspand kan Holland Herstel Groep onderdak bieden aan de groeiende organisatie en verdere invulling geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

Holland Herstel Groep verleent eerste noodhulp en schadestop diensten na calamiteiten (brand-, water-, storm en inbraakschade). Daarnaast verzorgt Holland Herstel Groep schadeherstel (reconditionering en bouwkundige schadeherstel), voert preventieve en correctieve onderhoudsdiensten uit voor vastgoedeigenaren. Holland Herstel Groep Droogtechniek is een gespecialiseerd bedrijf in droging van vastgoed na waterschade en middels Ureco worden asbest- en chroom-VI saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Holland Herstel Groep is werkzaam in  Midden- en Zuid Nederland en heeft 5 vestigingen.

HHG bestempelt Brisck BV als  een jonge en solide onderneming die  gebouwd is op jarenlange ervaring van vastgoedexperts. “Brisck is derhalve een ervaren organisatie op het gebied van vastgoedbelegging en vastgoedontwikkeling. Vooral aan opdrachtgevers in middenbedrijf, grootbedrijf en multinationals geeft Brisck antwoord op vraagstukken op het gebied van bedrijfshuisvesting en commercieel vastgoed (kantoren en bedrijfspanden).”TW Commercial adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers bij de aan- en verkoop van commercieel vastgoed in Nederland, waaronder kantoren, winkels, industrieel vastgoed en zorgvastgoed. Het kan daarbij gaan om vastgoedbeleggingen, maar ook om vastgoed voor eigen (zakelijk) gebruik.   


v.l.n.r. Arno Hermkens (Brisck) zittend, Paul Weenink (TW Commercial) staand en Rob Vlek (HHG) zittend