Harrie Tak naar TOP Expertise

Per 1 mei 2021 treedt Harrie Tak,  een ervaren expert op het gebied van installaties en contractmanagement, toe tot het expertisekorps van TOP Expertise BV.  Hij heeft een studie werktuigbouwkunde en economische bedrijfstechniek aan de HTS gevolgd en is vervolgens in de industriële sector terechtgekomen. Als schade-expert heeft Harrie vijf jaar gewerkt als brandschade-expert bij Van Riel Expertise. Daarna was hij negen jaar werkzaam bij GAB Robins Takkenberg (het huidige Sedgwick) als aansprakelijkheidsexpert op werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied.

Het achterhalen van de technische oorzaak van de schade, in combinatie met de juridisch contractuele verhoudingen, vindt Harrie boeiend. Hij heeft veel ervaring met schades aan technische installaties, waaronder koelmachines, luchtbehandelingsinstallaties, brandblussystemen en verwarmingsinstallaties. Ook met elektrotechnische installaties in de bebouwde omgeving, automatiseringssystemen en beveiligingssystemen is hij goed bekend. Behalve voor aansprakelijkheidsverzekeraars, is hij ook inzetbaar voor beroepsaansprakelijkheidskwesties.

Na zijn expertiseperiode is Harrie in dienst getreden als contractmanager bij installatiebedrijf GTI (zowel W- als E-installaties). Ook toen werden de claims en schades aan hem doorgegeven, waarbij hij fungeerde als spil tussen het bedrijf, klanten, toeleveranciers, advocaten en vaak de experts die optraden namens verzekeraars. Zo heeft hij onder meer de uitfasering van een brandblussysteem begeleid, na enkele onbedoelde blussingen met grote schade tot gevolg.

Na 9 jaar is Harrie als contractmanager begonnen bij Croon Electrotechniek (inmiddels Croonwolter&dros) bij de divisie Marine & Offshore. Behalve contracten voor installatietechnische installaties aan boord van schepen, heeft Harrie ook het contractmanagement verzorgd voor een project van de bouw van een tweetal offshore transformatorstations voor twee windmolenparken. In dit project heeft hij ook een ontwerpfout in de koelinstallatie van dit platform begeleid richting verzekeraars, klant en intern. Naast het contractmanagement heeft hij altijd alle schades begeleid voor het gehele bedrijf.

Na ruim 15 jaar als contractmanager, blijft toch het expertisevak trekken en zal Harrie bij TOP Expertise de draad weer oppakken. Voor TOP Expertise is zijn komst een welkome aanvulling. TOP Expertise ziet al geruime tijd een groei in de opdrachtenstroom en kan met zijn komst extra invulling geven aan de behandeling van technische schades.