Georgette Kuntz en Joost Groot toegevoegd aan Managementteam Letselschade.com


Vanaf januari 2023 heeft Letselschade.com het managementteam uitgebreid met Georgette Kuntz en Joost Groot. Georgette zal zich voornamelijk bezighouden met de operatie en kwaliteit terwijl Joost zich meer zal richten op de commerciële werkzaamheden en externe contacten. “De gesprekken over de uitbreiding van het MT liepen al langer. Met het oog op de continuïteit van de organisatie is dit nu geformaliseerd. De komende periode wordt gebruikt om verdere ervaring op te doen en taken over te dragen”, aldus Letselschade.com.

Oprichter Berth Groot ziet hiermee dat de bedrijfscultuur geborgd is. “Iets wat voor mij van belang is bij het zetten van deze stap. Georgette en Joost zullen de komende periode ook gebruiken om hun visie op de toekomst van Letselschade.com verder te ontwikkelen. Middels die visie moet het kantoor een centrale speler in de letselschademarkt blijven.”

Het huidige management ziet de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. “Wij denken dat dit de juiste stap is. Het brengt vernieuwing met behoud van wat voor dit kantoor belangrijk is. Dat draagt bij aan de toekomstbestendigheid van ons bedrijf, waarbij kwalitatieve belangenbehartiging altijd op één moet blijven staan.”