Gallagher Re: Verzekerde schade door natuurrampen bedragen in eerste helft 2021 wereldwijd ca $ 52 miljard


De eerste zes maanden van 2023 kenmerkten zich door bovengemiddelde schades  door natuurrampen toen de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en de World Meteorological Organization (WMO) de officiële komst van El Niño afkondigden, die tot het einde van het jaar verdere invloed zal hebben op wereldwijde weers- en klimaatgebeurtenissen.

Onder aanvoering van onweersbuien in de VS en de wereldwijde gevolgen van de komst van El Niño werden de totale directe economische schades door natuurrampen voor de eerste helft van het jaar voorlopig geschat op $ 138 miljard en de schadelast voor verzekeraars naar schatting $ 52 miljard, zo komt naar voren in het vandaag gepubliceerde Gallagher Re’s H1 2023 Natural Catastrophe Report,

De kosten die werden gedekt door particuliere of publieke verzekeraars bedroegen $ 52 miljard. Dit betekende een protection gap  van 63% ($ 86 milard). De H1-totalen voor uitsluitend weer/klimaatgebeurtenissen (exclusief aardbevingen of andere niet-atmosferische perikelen) bedroegen $ 92 miljard (economisch) en $ 46 miljard. (verzekerd).

Ernstige convectieve stormen waren zeer dominant voor de verzekeringssector in H1 2023. Een zeer actief patroon leidde tot een groot aantal wijdverspreide uitbraken in de Verenigde Staten die resulteerden in ten minste $ 34 miljard aan verzekerde schade. Verwacht werd dat de aanhoudende verliesontwikkeling 2023 voorbij 2011 zou kunnen stuwen als het duurste in het H1-record voor Amerikaanse verzekerde SCS-schades. Voor alle gevaren waren de VS goed voor 76% van alle wereldwijde verzekerde schade. Onweersbuien in Europa in juni zorgden ook voor een miljardenrekening aan verzekeringskosten in delen van Duitsland en Frankrijk.

“While El Niño historically causes the globe to become warmer and leads to more volatile weather patterns, the ongoing influence from climate change will only amplify associated impacts to life and property. To put it simply, extreme weather / climate events are anticipated to become more severe.

Gallagher Re Chief Science Officer Steve Bowen licht toe: “De fysieke risico’s in verband met natuurrampen en de financiële en menselijke kosten die met deze gebeurtenissen gepaard gaan, blijven toenemen. In de eerste helft van 2023 waren we getuige van een reeks belangrijke gebeurtenissen die de noodzaak om de protection gap te dichten verder benadrukken door ons beter voor te bereiden op de steeds ingrijpender gebeurtenissen die de wereld blijft meemaken. De komst van El Niño brengt het potentieel met zich mee voor nog meer wereldwijde verstoring en gevolgen van weer- en klimaatgebeurtenissen gedurende ten minste de rest van het jaar.

Hij vervolgt: “Hoewel El Niño er historisch gezien voor zorgt dat de aarde warmer wordt en leidt tot grilligere weerpatronen, zal de voortdurende invloed van klimaatverandering de gevolgen voor levens en eigendommen alleen maar vergroten. Simpel gezegd wordt verwacht dat extreme weers- en klimaatgebeurtenissen heviger zullen worden. Overheden en particuliere organisaties versnellen hun investeringen om ervoor te zorgen dat de wereld proactief voorbereid is op onze snel evoluerende fysieke en niet-fysieke gevarengerelateerde uitdagingen. Klimaatverandering wordt vaak besproken in de toekomstige tijd, maar we zien nu al meer bewijs van de effecten ervan.”

Download het volledige rapport  here