FRISS en Legentic kondigen samenwerking aan om verzekeringsfraude effectiever te bestrijden

Friss, marktleider op het gebied van op AI-gebaseerde oplossingen voor fraude- en risicodetectie en compliance voor schadeverzekeraars overal ter wereld, en Legentic kondigen aan dat ze de handen ineenslaan om verzekeringsfraude te bestrijden. In het kader van deze samenwerking wordt Mohawk, Legentic’s historische en real-time data voor fraudedetectie, naadloos geïntegreerd in de end-to-end softwareoplossingen van FRISS.                   

Dankzij de gemakkelijk toegankelijke big data en bruikbare inzichten van Legentic kunnen de krachtige, zelflerende AI-modellen van FRISS fraude nog sneller herkennen. Deze samenwerking vermindert het aantal niet-positieve gevallen, brengt frauduleus gedrag in beeld en is daarnaast direct van waarde voor verzekerden, die veel sneller reactie krijgen op hun claims.

“Dankzij de samenwerking met een partner als Legentic kunnen de klanten van FRISS effectiever van moment tot moment opereren. De nauwkeurige en real-time data die Legentic aan onze oplossingen toevoegt, helpen verzekeraars snel beslissingen te nemen wanneer het telt”, zo vertelt Jeroen Morrenhof, CEO en medeoprichter van FRISS. De risicoanalyse van FRISS aanvullen met de deskundige inzichten van Legentic levert voordelen op voor zowel verzekeraars als hun klanten, en dat is uiteindelijk het doel dat we allemaal nastreven.”

FRISS streeft ernaar de verzekeringswereld eerlijker te maken door fraude een halt toe te roepen voordat eerlijke klanten hieronder lijden. Het FRISS-platform biedt end-to-end ondersteuning gedurende de gehele levencyclus van de polis. Achter de FRISS-oplossingen voor acceptatie, claims en fraudeonderzoek schuilt een kant-en-klare combinatie van krachtige AI, tekstmining, afbeeldinganalyse, geolokalisatie, voorspellende modellen, fraudeconstructies en verschillende interne en externe gegevensbronnen. Dit creëert een allesomvattend beeld van de risico’s voor elke polisaanvraag, -verlenging of -claim en waarborgt compliance gedurende het hele proces. De gegevens van Legentic vormen een berg aan kennis, die de risico’s voor de verzekeraar beter in kaart helpt te brengen.

“Door samen te werken met FRISS kunnen we de verzekeringssector een veiligere plek maken voor alle verzekeraars. Met behulp van onze real-time data en inzichten kan FRISS frauduleuze claims effectiever en efficiënter opsporen”, zo legt Espen Fjeldberg, de CEO van Legentic uit. “Ons vermogen om big data om te zetten in cruciale inzichten, gecombineerd met de risicoanalyse van FRISS, geeft de aanpak van verzekeringsfraude een flinke duw in de rug.”