Franca Crone personenschade-expert bij GRM Expertises

Op 14 februari a.s. treedt mr. Franca Crone in dienst bij GRM Expertises als personenschade-expert.  Zij is sinds 1999 werkzaam in de personenschadebranche, waarin zij in 199 haar eerste schreden zette als Belangenbehartiger Letselschade Belangenbehartiger letselschade

Later werkte zij als stafjurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, als Personenschadedeskundige bij London Verzekeringen, als Legal Counsel bij KLM en de afgelopen ruim acht jaar als Personenschadedeskundige, als Vestigingsmanager en Operationeel manager