Forse diefstalexplosie motorvoertuigen zet zich voor vijfde maand op rij voort: +23,0 %

Ook in de maand mei heeft de dit jaar ingezette forse toename van het aantal motorvoertuigdiefstallen zicht doorgezet. Uit de cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) komt naar voren dat het aantal gestolen motorvoertuigen vorige maand met 23,0 is toegenomen  ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder: van 1.576 naar 1.938. Het was de vijfde diefstaltoename op rij: in januari, februari, maart en april  bedroegen de stijgingspercentages resp. 21,1%, 74,3%, 38,1% en 25,4%.

Slechts in drie van de 13 voertuigcategorieën liep het aantal diefstalgevallen in vergelijking met een jaar geleden licht terug: bij aanhangers  met 2,9% van 34 naar 33, bij zware bedrijfsvoertuigen van 1 naar 0 en bij jongere personenauto’s met 11,3%  van 124 naar 110. Daar staat tegenover dat er meer oudere modellen werden gestolen –  367 vs  346, + 6,1% – waardoor het totaal aantal diefstallen van personenauto’s licht opliep: met 1,5% van 470 naar 477.   

De grootste diefstaltoename in aantallen deed zich voor bij brom- en snorfietsen: met 264 stuks (+ 30,9%) naar 1.118. Bij motoren (268/137) beliep de diefstaltoename 22,6% en bij lichte bedrijfsvoertuigen (121/72), 68,1%. Van een diefstalstijging was ook sprake bij caravans (7/4, + 75%) , land- en bosbouwtrekkers (6/0) en  motorrijtuigen  met een beperkte snelheid (4/0). Bij opleggers (4) en bussen (0) waren de diefstalaantallen gelijk aan in mei 2021.  

 Januari-april

Tussen 1 januari en 31 mei registreerde LIV  in totaal 8.880 motorvoertuigdiefstallen,  een toename van 33,9% ten opzichte van de 6.630 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2021.Alleen  personenauto’s t/m 3 jaar (495/508, min 2,6%) en opleggers (29/33, min 12,1%) lag het aantal diefstalgevallen  lager  dan in het eerste kwartaal van 2021

De grootste toename in aantallen viel opnieuw te noteren bij brom- en snorfietsen: met 43,1% van 3.455 naar 4.944. Ook bij motoren (674/449, + 50,1%), lichte bedrijfsvoertuigen (544/392, + 38,8%) en personenauto’s van vier jaar en ouder (1.928/1.600, + 20,5% was de diefstaltoename aan de forse kant. Hierdoor steeg het totaal aantal diefstallen van personenauto’s  met 14,9% van 2.106 naar 2.424. .  

Daarnaast werden er in de afgelopen vier maanden 180 (167, + 7,8%) aanhangers gestolen, 31 (0)  land- of bosbouwtrekkers, 23 (0) motorrijtuigen met beperkte snelheid, 18 (14, + 28,6%) caravans, 13 (12, + 8,3%) zware bedrijfsvoertuigen, en één (0) bus.

 Slechts 32% van de  gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 8.880 gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste vijf maanden  van dit jaar slechts 2,852 teruggevonden, een terugvindpercentage van 32%. Die was  procentueel het hoogst bij bussen (100%), opleggers (48%), personenauto’s van vier jaar of ouder (40%), zware en lichte bedrijfsvoertuigen (beide 38%) en jonge personenauto’s (32%). 

Procentueel het slechtst scoren land- of bosbouwtrekkers  (6%), gevolgd motorrijtuigen met een beperkte snelheid (13%), motoren (17%), aanhangers (24%), caravans (28%0 en bromfietsen (30%) .

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 495 169 34%
Personenauto 4 jaar en ouder 1928 780 40%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 13 5 38%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 544 209 38%
Bromfiets 4944 1505 30%
Motorfiets 674 116 17%
Aanhangers 180 43 24%
Caravans 18 5 28%
Bus 1 1 100%
Oplegger 29 14 48%
Land- of bosbouwtrekker 31 2 6%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 23 3 13%
Totalen 8.880 2.852 32%